Bestuur

Het bestuur van Heerenveen Lokaal bestaat uit:

Danny Micola von Fürstenrecht – voorzitter

Dirk Tuithof – secretaris

Ingrid Kolle – van Veen – penningmeester

Heerenveen Lokaal haar vergoedingen werken conform ANBI:

Beloning bestuurders

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de site van de belastingdienst of klik hier