Actiepunten

 • Luister naar en communiceer met onze inwoners en ondernemers.
 • Onderhoud de wegen, bermen en verlichting goed daar waar het hoort, met name routes in het buitengebied naar scholen en sportaccommodaties.
 • OZB inflatievolgend.
 • Geef Iedereen t/m 18 jaar één gratis sport of cultuur abonnement.
 • Besteed aandacht aan de oudere werknemer.
 • Breng het ‘oude ‘arbeidsbureau terug.
 • Verlaag of schaf de honden- en toeristenbelasting af.
 • Onderhoud de openbare ruimte in de gehele gemeente gelijkwaardig en op goed niveau.
 • Verbeter de bereikbaarheid in Heerenveen (wijken, centrum, station) en sta grootschalige horeca bij Skoatterwâld niet toe voordat de ontsluiting en verkeersdoorstroming verbeterd is.
 • Houd dorp en streek goed bereikbaar en besteedt aandacht aan het onderhoud van wegen, bermen en doorstroming.
 • Bouw levensloop bestendige woningbouw op maat. Maak deze energie neutraal en geef de zorgwoningen en experimenten zoals Tiny Houses meer ruimte.
 • Bevorder sociale woningbouw projecten tot de maximale huursubsidiegrens. Dit is dringend nodig.
 • Stimuleer en begeleid initiatieven in dorp en streek betreffende woningbouw voor eigen dorp.
 • Upgrade centrum Heerenveen (Feannetië) en Jubbega (Jobbegea Sintrum Breed). Zorg voor herinrichting De Knipe en betere doorstroming in Akkrum.
 • Stimuleer initiatieven vanuit de bevolking voor sociale en participatie projecten.
 • Geef meer aandacht en ruimte aan detailhandel in wijk en dorp.
 • Beperk betaald parkeren of schaf het af. Houd parkeren in dorpen gratis. Maak parkeren op alle dagen in centrum Heerenveen tot 11.00 uur gratis. Maak ook de zaterdagen voor sinterklaas, kerst en oud en nieuw alle parkeerplaatsen (en de parkeer garage) in Heerenveen gratis.
 • Zorg voor een wijkagent in elke wijk en ieder dorp.
 • Bestendig jeugdbeleid en breid deze uit in wijk en dorp.
 • Houd het jongerencentrum in stand. Dit is een belangrijke schakel voor de jeugdzorg en de preventie van alcohol, drugs en game verslaving.
 • Ga verstandig om met de parels van cultuur: het Oranjewoudfestival, Museum Belvédère, Heerenveens Museum, bibliotheek en het Posthuis Theater. Niet knijpen maar verrijken.
 • Houd de Fryske taal, cultuur en sport onderdeel van onze cultuur.
 • Zorg voor een goede verdeling van scholen in de gehele gemeente. Scholen en de gemeente dienen samen te werken om de bereikbaarheid van goed onderwijs in stand te houden en te verbeteren.
 • Controleer en monitor de niet gewenste gaswinning onder Heerenveens grondgebied. Het liefst dient de gaswinning gestopt te worden.
 • Zet in op circulaire economie.
 • Blijf afvalcoaches inzetten, beboet zwerfafval veroorzaken zwaar en breng de kosten voor het storten van afval bij Omrin omlaag.
 • Zet in op alle vormen van fossielvrije energie opwekking (zonder grote windmolens) zoals o.a. geothermie.
 • Stimuleer en faciliteer initiatieven vanuit de inwoners op het gebied van energiecoöperaties.
 • Zet in op blijvende subsidie voor de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen.
 • Stimuleer duurzame- en grondgebonden landbouw.
 • Maak ruimte voor boeren om in te spelen op nieuwe tendensen en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Maak Glasvezel mogelijk voor iedereen in het buitengebied.
 • Koester onze historische landschappen en structuren.