Bestuur Heerenveen Lokaal

Het bestuur van Heerenveen Lokaal bestaat uit:

Danny Micola von Fürstenrecht – voorzitter

Vacant – secretaris

Ingrid Kolle – van Veen – penningmeester

Heerenveen Lokaal werkt financieel conform ANBI.