Heerenveen Lokaal heeft een open programma, een programma dat u schrijft de komende 4 jaar. Heerenveen Lokaal werkt van onder af, samen met de inwoners van de gemeente Heerenveen.
U weet zelf heel goed hoe u omgaat met uw omgeving en bedrijf en daar wil Heerenveen Lokaal met u samenwerken.
U vindt bij ons geen dichtgetimmerd verkiezingsprogramma met alleen maar beloftes en wij vallen u niet lastig tijdens het eten of als u boodschappen doet.