Dave Kuiper

Graag stel ik mij aan u voor als kandidaat raadslid Heerenveen Lokaal om voor u de komende 4 jaar, strijdbaar, luisterend en handelend samen met u aan de slag te gaan voor uw belangen.

Mijn naam is: Dave Kuiper. Ik ben 59 jaar. De liefde bracht me in 2019 -terug- naar Friesland. De mooiste provincie van Nederland! De gemeente Heerenveen, van Akkrum tot Mildam en van Oudehaske tot Jubbega is zonder twijfel de rijkst geschakeerd gemeente van de hele provincie.

Voor Heerenveen woonde ik bijna 25 jaar in het centrum van Den Haag. Daarvoor woonde ik tien jaar in Leeuwarden, waar ik als belangenbehartiger voor huurders werkzaam was in de volkshuisvesting.

In mijn huidige dagelijkse werk verdedig ik beslissingen van de Staatssecretaris van Justitie in vreemdelingenzaken bij de bestuursrechter. Ik ben dus gewend te werken met ingewikkelde keuzes.

Dat de gemeente voor meer zorgt dan stoeptegels weet iedereen. Veel Haagse keuzes moeten in en door de gemeente worden uitgevoerd.

 Wat politiek mooi klinkt is lang niet altijd gemakkelijk uit te voeren: Uitkeringsgerechtigden actief laten zijn; zorgen voor eerlijke verdeling van de schaarse betaalbare huisvesting; jongeren met ernstige problemen op een goede manier hulpverlenen; afval zo veel mogelijk hergebruiken, enz. enz.

Nu ik in de mooie gemeente Heerenveen een fijn huis heb gevonden wil ik graag meedenken hoe aan al deze ingewikkelde problemen het hoofd te bieden.

Mijn keuze op een lokale lijst te staan komt omdat ik zeker weet dat bij keuzes die in de gemeente Heerenveen gemaakt moeten worden het er niet gaat om wat Den Haag, Brussel of Leeuwarden belangrijk vinden.

Verbinding tussen bevolkingsgroepen tot stand brengen en luisteren naar de stem van de inwoners is wat Heerenveen Lokaal praktisch doet.

Ik wil mij de komende 4 jaar inzetten voor u, belangeloos, onafhankelijk en in samenwerking met u voor een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die ons gemeenschapsgeld goed (zinvol en verantwoord) besteed.

Ik ben trots op het dynamische Heerenveen en haar actieve wijken en het buitengebied met haar actieve dorpen en koester de vele vrijwilligers die zich actief inzetten voor de leefbaarheid in onze gemeente.

Wilt u meer weten dan ben ik altijd bereid u te woord te staan via: info@heerenveenlokaal.nl

Kijk voor ons verkiezingsprogramma en mijn kandidaat collega raadsleden op www.heerenveenlokaal.nl

Met vriendelijke groet,

Dave Kuiper

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal