Wim Zweerts

In mijn dagelijks leven ben ik  echtgenoot, vader, opa en woon en werk sinds 1983 in het ‘Heerenveensche’.
Ik wil mij de komende vier jaar inzetten voor u, belangeloos, onafhankelijk en in samenwerking met u voor een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die ons gemeenschapsgeld goed (zinvol en verantwoord) besteed.

Aandacht o.a. voor:

Hierbij hebben de volgende thema’s mijn gedeelde aandacht:
* Bodemsanering (bodemdaling, fundatieproblemen)
* Omgevingswet (vergunningstraject)
* Breedtesport (vitaliteit en profilering amateurverenigingen)
* Sociale veiligheid
* Versterken lokale economie
* Investeren in groene energie, uitgezonderd windmolens

Ik ben trots op het dynamische Heerenveen en haar actieve wijken en het buitengebied met haar actieve dorpen en koester de vele vrijwilligers die zich actief inzetten voor de leefbaarheid in onze gemeente.

Wilt u meer weten dan ben ik altijd bereid u te woord te staan via info@heerenveenlokaal.nl

Kijk voor ons verkiezingsprogramma en mijn kandidaat collega raadsleden op www.heerenveenlokaal.nl

Met vriendelijke groet,

H.W. (Wim) Zweerts

Stemwijzer Stem Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal