Politiek 150.000 euro

Vrouwenvoetbal SC Heerenveen

Nadat er door voorgaande bestuurders grote begrotingsproblemen waren achter gelaten moest er ruimte gemaakt worden voor nieuw beleid. De bal ligt weer op de middenstip.

Er zijn goede afspraken gemaakt in de raadsvergadering van 20 mei, het vrouwenvoetbal kan rekenen op een eenmalige steun van €150.000 van de gemeenteraad.
Voor Heerenveen Lokaal, de politieke lokale partij, geen uitgemaakte zaak van te voren, het geven van ongedekte cheques daar houden wij niet van.

Vanaf het begin was er sprake van een lening en dan wil je als partij weten welke voorwaarden zijn er dan en welke zekerheden.
In het voorstel van het college spreekt men van een bijdrage aan het vrouwenvoetbal om de nieuw op te richten stichting de ruimte te geven om aan de slag te gaan. Heerenveen Lokaal heeft een warm hart voor het vrouwenvoetbal, in tegenstelling tot de heren verdienen ze haast niets en zorgen voor een geweldige impuls voor het vrouwenvoetbal in Sportstad Heerenveen en Friesland.
Heerenveen Lokaal heeft samen met een aantal andere partijen een amendement ingediend met daarin voorwaarden opgesteld voor de lening.
Na een uitvoerige discussie met college en andere partijen hebben wij onze steun voor dit amendement ingetrokken toen duidelijk werd dat alle partijen voorwaarden verbinden aan het verstrekken van het geld. Bijna alle partijen vinden dat het geld terug moet komen.
Voor Heerenveen Lokaal een Boppeslag, wij houden van heldere en duidelijke afspraken.
Het veld kan nu opgeruimd worden voor een nieuw begin met nieuwe belijning, de nieuwe stichting krijgt een duidelijke opdracht mee. Wel maken wij ons nog zorgen over de schuldenlast van de oude stichting aan bijvoorbeeld een Udiros waar men altijd traint. Dit blijven we op de voet volgen.
Heerenveen Lokaal gaat er vanuit dat de SC Heerenveen nu het vrouwenvoetbal omarmt en integreert in de BVO. Hiermee moet een structurele basis worden gevormd voor het vrouwenvoetbal, voor Heerenveen Lokaal één van de belangrijkste voorwaarden.

Het vrouwenvoetbal kan weer vooruit, zij zijn niet alleen de morele winnaars van de discussie in de raad maar ook (vaak) op het veld.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal