Huurwoningen in de dorpen

Geen huurwoningen in de dorpen mogelijk?

Een veelgehoorde uitspraak in de dorpen; in Heerenveen kan alles en hier kan niets.

Akkrum, Jubbega en andere dorpen vragen al jaren om uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in hun dorpen. Tot nu toe krijgen ze nul. Komt de vraag uit de dorpen weer een keer bij het college dan wordt eerst (voor de zoveelste keer) gevraagd door de PvdA, VVD en CDA of het dorp kan aantonen dat behoefte is aan huurwoningen en moet er weer woning(markt) onderzoek gedaan. Zo ook laatst weer.

Woontoren in Heerenveen

Dan plopt plotsklaps als een herrijzenis van de watertoren een woontoren op in Heerenveen, met maar liefst 92 huurwoningen/a/appartementen. U zult zeggen geweldig, dat vindt Heerenveen Lokaal ook.

Maar het steekt wel erg wrang af tegenover de dorpen dat daar blijkbaar volgens het college niets kan. Ander excuus van de PvdA, VVD en CDA  is ‘wij hebben geen invloed op het beleid van de woningcorporaties’ en er zijn geen tot zeer weinig verhuisbewegingen in de dorpen dus is er geen vraag, ons woningonderzoek wijst dit uit.

De PvdA, VVD en CDA hebben boter op hun hoofd en lezen de uitkomsten van woning onderzoeken zoals het hen uitkomt. Er is geen aanbod van sociale huurwoningen in de dorpen, wachttijden van 5 jaar en nog steeds worden oude huurwoningen verkocht. De dorpen staan telkens met lege handen.

Als het gaat om  sociale huurwoningen gaat het al jaren mis in de dorpen.

Volgens PvdA, VVD en CDA bevalt het de huurders kennelijk zo goed dat men blijft zitten waar men zit en er is duidelijk geen vraag naar huurwoningen. Onze conclusie is het komt ze gewoon niet uit om te investeren in de dorpen en weer kan er niets in de dorpen en er is geen aanbod en jarenlange wachttijden.

Waarom zijn er geen woningen beschikbaar in de dorpen?

Ben je afhankelijk van een sociale huurwoningen dan gebeurt er het volgende: Woningen van de beide woningcorporaties zijn inkomensafhankelijk. Heb je een laag inkomen dan is je keuze om te verhuizen naar een voor jou gewenste locatie, bijv. dicht bij de familie, kinderen of ouders een moeilijke en zeg maar onmogelijke opgave. Wil je graag, of moet je verhuizen om welke reden dan ook, dan krijg je gelijk te horen dat de wachttijd voor woningen met een lage huur minimaal 5 jaar is. Verhuizen voor deze inkomensgroep is niet zo maar iets want iedereen beseft zich maar al te goed dat verhuizen ook kosten met zich meebrengt. Dan te horen dat het wel 5 jaar kan duren zorgt ervoor dat vele het wel uit hoofd laten om verder te gaan zoeken. Het sociale huurwoningen bestand in deze inkomensklasse is beperkt en inderdaad men blijft zitten waar je zit omdat er geen andere keuzemogelijkheid is.  Geen beweging in te krijgen zo.  Een kip en het ei verhaal en dat al jaren.
Ook het ‘ scheef wonen ’ blijft hierdoor een probleem voor de doorstroming. Je woont al lang in een eengezinswoning (huur) hierdoor is de huur nog niet zo hoog en je lang kunt blijven wonen in de grotere eengezinswoning terwijl ook deze hard nodig zijn voor jonge gezinnen met een minimum inkomen/loon of net daarboven.

Blijven wonen in dorpen

Veel jongeren die voor studie zijn vertrokken uit de dorpen willen graag na hun studie weer terugkeren in het dorp. De vraag naar goedkope huur en koop woningen blijft een jaarlijks terugkerend agendapunt op de dorpsagenda’s.

HEERENVEEN LOKAAL wil dat onze gemeente gaat bouwen voor onze inwoners die economisch en sociaal afhankelijk zijn van onze gemeente.

Direct stoppen met de verkoop van oudere en goedkope sociale huurwoningen.

Maak plannen voor huurwoningen in de dorpen

HEERENVEEN LOKAAL wil dat de gemeente in de dorpen en Heerenveen de bouw initieert van betaalbare sociale huur en koop- starters woningen voor de lage- en midden- inkomens.

“Dorp en streek weten zelf heel goed op welke schaal en van welke aard er woningen nodig zijn”

Aldus plaatselijk belangen

“Stop de dure onderzoeken”

Stem wijzer stem Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal