Voelen aan de speeltoestellen

Spelen voor iedereen

Samen spelen in een speeltuin, dat is ontzettend belangrijk voor kinderen met een beperking. Samen spelen met andere kinderen kan nu in Heerenveen. In 2020 zijn verschillende partijen gestart om Speeltuin De Greiden in Heerenveen inclusief te maken, dat wil zeggen ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.

Er zijn al verschillende aanpassingen in deze speeltuin gedaan. Zo is er een pad gemaakt voor kinderen in een rolstoel, er is een vogelnest schommel opgehangen en er is een fantastische waterspeelplek gemaakt. Ook zijn langs het wandelpad door de speeltuin verschillende belevings-activiteiten borden geplaatst. Deze aanpassingen zijn gemaakt na overleg met verschillende zorg professionals uit Heerenveen, zodat de beste keuzes gemaakt konden worden.

Het inclusief maken van deze speeltuin is een samenwerking van Jelstje van der Schaar (Heerenveen Lokaal), Sophia Cuperus (MOM- Moeders Ondersteunen Moeders), Mariska van Duuren (Speeltuin de Greiden) en medewerkers van de gemeente Heerenveen.  

In september 2022 wordt er een grandioze opening georganiseerd om deze speeltuin te openen.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal