Begrijpt u het?

foto Dennis Stoelwinder/Groot Heerenveen

De Heerenveense gemeenschap in dorp en wijk staat klaar voor de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen. In korte tijd zijn er vele initiatieven opgestart die zich bezighouden met opvang, huisvesting en werk voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Een motie waarin opgeroepen werd om ook als gemeente alles in het werk te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen werd raadsbreed gesteund. Het college greep deze motie aan om niet alleen voor Oekraïense, maar voor alle vluchtelingen plek te bieden in de gemeente Heerenveen.

Met grote inzet van vele vrijwilligers en werknemers van de gemeente is de hub in zeer korte tijd in de Blauw Wit-hal gerealiseerd voor de eerste opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Alle sportverenigingen moesten uitwijken of stoppen met hun activiteiten voor dit goede doel.

Het aantal Oekraïners is tot nu toe niet hoog geweest en na twee nachten op adem te zijn gekomen vonden al vele hun weg naar opvang voor langere tijd en/of werk. Die eerste opvang: daar is de hub voor en dat werkte prima. Tot plotsklaps vanuit het college het bericht kwam dat het COA (opvang vluchtelingen) dringend behoefte had aan ruimte omdat de opvang in Ter Apel -en op andere locaties- overloopt. Het betreft hier dan met name de overlastgevers van de betreffende locaties.

In de geest van de motie heeft het college besloten om het COA te helpen met korte opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in dezelfde Blauw Wit-hal. Een flinke groep jonge mannen zonder uitzicht om in ons land te mogen blijven kwam naar Heerenveen. Op dat moment waren er een aantal Oekraïners in de hal voor de korte opvang. Vanwege de ramadan en de gehorigheid in de hal was dit niet te combineren. Omdat de groep vanuit het COA direct al voor overlast zorgde zijn de Oekraïners met spoed doorverwezen naar een andere opvang in de buurt. Inmiddels is duidelijk dat deze groep asielzoekers de zwaarste gevallen zijn waar men zich in Ter Apel en op andere COA-locaties geen raad mee weet. Onze burgemeester meldt met het COA te hebben afgesproken dat de opvang kortstondig is met een maximale uitloop van twee dagen. (Schriftelijk of telefonisch?)

Heerenveen Lokaal is door vele Heerenveners gevraagd om uitleg hoe het kan dat de hal die bestemd is als hub voor Oekraïners plotsklaps wordt gebruikt als overloop putje van het COA en de Oekraïners daardoor moeten uitwijken naar andere locaties.

Bewoners begrijpen hier niets van.

Duidelijk is dat -ondanks uitleg- een grote groep Heerenveners hier geen begrip voor kan opbrengen. Met name jongeren, leerlingen en medewerkers van het Kei College, ouders en gebruikers van de sportfaciliteiten in de directe omgeving voelen zich bedreigd en -meer nog- misleid.

Het gebruik van de hal staat voor vele inwoners voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Niet iedereen was het daar mee eens. Dan ook nog geconfronteerd te worden met een probleemgroep als nu is helemaal onbegrijpelijk voor deze inwoners van Heerenveen. Heerenveen Lokaal kan dit zich dit heel goed voorstellen en wij vragen dan ook om meer tekst en uitleg door het college naar onze inwoners. Hoe is de veiligheid van de omgeving gewaarborgd, wanneer vertrekt deze groep weer? Kan de hal daarna gewoon weer gebruikt worden door de sportverenigingen of blijft de hal voor de eerste opvang van Oekraïners beschikbaar? In dat geval, hoe lang zal dat zijn? Komen er nog meer andere vluchtelingen naar de Blauw Wit-hal in Heerenveen zoals nu de probleemgevallen van Ter Apel en andere COA locaties? Heerenveen Lokaal vindt de opvang van mensen uit het door oorlog verscheurde land Oekraïne een plicht -en velen met ons- maar wij willen geen overloop putje van de problemen van het COA worden.

College, ga hierover praten met onze inwoners! En dan bedoelen we niet met een persberichtje waar uiteindelijk niets in wordt weergegeven want men wil graag duidelijkheid. Heerenveen lokaal wil van het college volledige inzage van de gemaakte afspraken met de veiligheidsregio en het COA. Wanneer gaat u Heerenveen Lokaal  en onze inwoners transparant inlichten en bijpraten?

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal