Heerenveen Lokaal K en K

De grote K en de kleine k

Het is goed wonen, werken en ondernemen in een omgeving met een breed cultuur aanbod.
Goed cultuurbeleid is een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid

Heerenveen bied meer dan alleen sport en een goed cultuurbeleid zorgt voor een grote aantrekkelijkheid van Heerenveen.
Een goed cultuurbeleid is van invloed op het vestigingsklimaat voor de huidige én nieuwe inwoners, ondernemers en de belevingswaarde voor toeristen en inwoners.

Amateur- en professionele- kunsten kleuren ons leven, zorgen voor verfrissing en verbazing en prikkelen tot nadenken. 

Heerenveense Cultuur en kunstuitingen hebben een centrale rol in onze maatschappij. Heerenveen heeft drie parels op gebied van cultuur en historie, Museum Belvédère, Museum Heerenveen en het Posthuis Theater. Topactiviteiten op kunst- en cultuur-historisch gebied zijn het Oranjewoudfestival en zeker ook The Night of the Koemarkt, het Flaeijelfeest, gondelvaart Aldeboarn, de allegorische optocht van De Knipe, amateurtoneel uitvoeringen, dans uitvoeringen en niet te vergeten de openluchtspelen.

Cultuur instellingen, makers en amateurs laten een enorme positieve veerkracht zien in de afgelopen twee college perioden. Daarbij hebben de afgelopen2  jaren bij cultuurinstellingen, cultuurmakers, ondernemers en inwoners diepe sporen achtergelaten.

Amateurtoneel, kunst en muziek vind je in alle geledingen van onze mienskip. De professionele kunsten en instellingen brengen verwondering, verbredingen en verdieping  in ons bestaan. Cultuurhistorische instellingen en organisaties  zorgen ervoor dat je weet waar je vandaan komt en dat er hard gevochten is voor de vrijheid en democratie die we hier kennen.
Samen met ook de vele actieve vrijwilligers verbonden aan onze cultuurinstellingen  die in onze gemeente actief zijn vormen een groot maatschappelijk kapitaal.

Dit in een veranderende wereld waarin minder kinderen worden geboren, vergrijzing toe neemt en jongeren na hun middelbare school wegtrekken uit Heerenveen.
 Tegenstellingen in onze maatschappij zijn vergroot.

Geen visie op Cultuurbeleid in  de afgelopen twee college perioden heeft er voor gezorgd dat de cultuursector in heerenveen tot op het bot is uitgekleed. Twee colleges hebben geen enkele visie getoond op het gebied van cultuur en de waarde ervan. Economisch is alleen sport een bepalende factor, daar worden onderzoeken naar gedaan en de loftrompet over geblazen.
Nu wordt er weer met de botte bijl ingehakt op de cultuurinstellingen in onze gemeente.
Grote bezuinigingen en een beleid van heers en verdeel zonder visie.

Van amateur naar het professionele podium, de creativiteit van onze inwoners is groot en niet zelden zie je een amateur kunstenaar/muzikant groeien naar een internationaal podium. Er moet een goed en breed aanbod voor de amateurkunsten blijven. De Fryske taal (tweede rijkstaal) en Fryske sporten zijn hier normaal en vanzelfsprekend. Een goed cultuuraanbod integreert, geeft vorm en inhoud aan de samenleving en verbind ons.

Cultuur en kunst bereikbaar voor jongeren, gratis toegang voor leerlingen basisonderwijs  in onze musea. Muziek en cultuurlessen horen in de klas en kunnen door het onderwijs zelf worden ingekocht, hier is geen tussen bemiddelaar nodig.

De gemeente Heerenveen heeft een rijk cultureel- en historisch erfgoed en moeten zuinig zijn op onze monumenten.

Het is goed wonen, werken en ondernemen in een omgeving met een breed cultuur aanbod. Goed cultuurbeleid is een combinatie van cultureel, economisch en sociaal beleid

Stemwijzer Stem Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal