Heerenveen Lokaal kerstmusical

Kerstmusical Heerenveen, het is niet altijd Sinterklaas.

Tradities zijn belangrijk en moeten zeker in deze tijd gekoesterd worden en hun eigen vrijheid houden.

De Kerstmusical is één van deze mooie tradities, dat deze vorig niet door kon gaan vanwege het ontbreken van de financiën is een geheel ander verhaal volgens Heerenveen Lokaal.
Heerenveen Lokaal vind dat ipv een professionele Kerstmusical productie op te zetten er jaarlijks onder de toneelverenigingen en openluchtspel gezelschappen gezocht moet gaan  wordt naar de lokale talenten. Laat deze voorstellen doen voor een kersmusical en dan met ondersteuning van  professionele  culturele partijen(die zelf op zoek gaan de financiële middelen)  in Heerenveen te komen tot een top (amateur) Kerstmusical met en nog groter lokaal draagvlak. Een vereniging en/of openluchtspel gezelschap krijgt dan de kans om samen met professionele acteurs en regie de jaarlijkse kerstmusical op het toneel te brengen. Laagdrempelig, met en voor jong en oud.

Het college heeft de raad nu een voorstel voorgelegd waarin ze vraagt om een financiële bijdrage van in totaal € 150.000 voor drie jaar. Menig professioneel theatergezelschap zou hiervoor een moord willen doen. Ook de beide musea in Heerenveen waarvan Belvédère een internationale bekendheid heeft kunnen geen professionele kunstenaars betalen (terwijl deze terecht inkomens wervend moeten zijn) en houden het hoofd maar net boven water. Als een openluchtspel een bijdrage van rond de 2500 van de gemeente ontvangt springen ze een gat in de lucht.

Dan lees je de begroting zoals het college voorstelt, drie jaar 50.000 of niets. De kerstmusical moet een professionele productie worden. In de begroting lees je dat er behalve bij de gemeente, maar op 1 plek subsidie worden aangevraagd, dat is direct al een onprofessionele houding. Professionele producties zijn en moeten in staat zijn om in een breed veld subsidie aan te vragen. Nu moet in het ene voorstel de gemeente een professionele productie opzetten, doen we dit niet dan meld het college op een beetje zielige wijze dat de jeugd niet in aanraking komt met het professionele veld. Na drie jaar stopt dan de gemeente met de bijdrage en wat gebeurt er dan? Ervaring leert dat als professionele producties eenmaal geld krijgt het zeer moeilijk, onhaalbaar is om na een periode als deze zelfstandig de productie verder uit te voeren.

Heerenveen Lokaal vind dat men net als alle andere toneelactiviteiten in onze gemeente ook een professionele productie (evenals de ander professionele kunst en cultuur uitingen)  grotendeels zichzelf moet redden (wat de meeste ook doen).
Nu zijn er weer de traditionele sinterklaas sprookjes opgevoerd door leerkrachten, ouders en verenigingen, ook intochten worden door toneel verenigingen opgezet en uitgevoerd. Machtig mooie tradities die het financieel moeten hebben van donaties en ondersteuning van de lokale ondernemers.

Heerenveen Lokaal is trots op deze gemeenschapszin en het draagvlak wat dit heeft onder onze inwoners.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal