Heerenveen Lokaal de lokale politie partij van Heerenveen

Hoe borgen wij de cultuur in Heerenveen.

De corona crisis treft iedereen in onze gemeente Heerenveen. Heerenveen Lokaal vind de wijze waarop onze gemeente aan de slag is gegaan om onze inwoners van de juiste informatie te voorzien, maatregelen te nemen  en het ondersteunen van onze ondernemers een compliment waard.

Naast de zorg voor onze inwoners en ondernemers is ondervind ook het culturele leven in onze gemeente  de gevolgen van deze crisis. Geen Oranjewoudfestival, geen groot amateur toneel in drie dorpen, theater uitvoering ivb met de 5 mei viering, geen voorstellingen in het Posthuis, etc.etc. Onze museums, theater, dorpshuizen, wijkcentra, multifunctionele gebouwen en sportkantines zijn tot nader te bepalen datum  gesloten.

Heerenveen Lokaal vind het verenigingsleven, de professionele en amateurkunsten en de breedtesport  in onze  gemeente van wezenlijk belang voor onze gemeenschap

Vele culturele amateur en professionele organisaties zijn mede afhankelijk van de ondersteuning door de gemeente Heerenveen. Er zijn subsidies, tegemoetkomingen en structurele budgetten verstrekt en of toegezegd. Voor een structurele ondersteuning moet een organisatie aan bepaalde voorwaarde voldoen, zoals bijvoorbeeld het aantal activiteiten en of bezoekers jaarlijks.
Voor alle instellingen zoals genoemd zorgen bezoekers en gebruikers voor inkomsten die broodnodig zijn. Deze laatste inkomsten zijn nu geheel of grotendeels weggevallen en dat drukt heel zwaar op de begrotingen van bijvoorbeeld een Posthuis, Museum Heerenveen, sportkantines, dorpshuizen, wijkcentrums en MFG´s .
 

Heerenveen Lokaal heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe waarborgt het college de culturele instellingen (professionele en amateurkunsten) welke een structurele ondersteuning krijgen en daarbij aan specifieke voorwaarden moeten voldoen?
  2. Indien een instelling of organisatie  door de maatregelen die genomen zijn in het kader van de corona crisis niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de structurele ondersteuning, hoe gaat het college hier dan mee om?
  3. Worden subsidies welke zijn toegezegd en of verstrekt aan amateur en professionele culturele instellingen en organisaties gewaarborgd en indien nog niet gebeurd uitbetaald?
  4. Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan,  door maatregelen genomen vanwege de corona crisis, moeten deze subsidies worden teruggestort, ook al zijn er kosten gemaakt voor bijvoorbeeld een toneel of festival productie?
  5.  Indien MFG’s , buurtcentrums, dorpshuizen, Posthuis en de beide museums door de corona maatregelen in financiële problemen komen, welke maatregelen gaat het college dan nemen?
  6. Hoe ziet het college de positie van de sportkantines en breedtesport verenigingen welke door de maatregelen het gehele seizoen verloren zien gaan en daarmee een zware aanslag op de verenigingskas  zien opdoemen?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal