Heerenveen Lokaal

Hoe komt het met onze dorpshuizen, wijkcentrums, Multifunctionele accommodaties en gebouwen

Heerenveen Lokaal maakt zich zorgen om de toekomst van onze dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen/accommodaties. Recent heeft de Kompenije, het Multifunctionele gebouw in Jubbega aangegeven dat het water hen tot aan de lippen staat. Er is een reƫel risico dat de Kompenije failliet gaat. In dit geval zijn er twee eigenaren; een zich star opstellende Accolade en gemeente die het bestuur opdracht geeft visie te tonen.

Onze gemeente heeft meerdere van deze belangrijke sociale en maatschappelijke  ontmoetingsplekken voor sport, cultuur en primair onderwijs welke vandaag de dag van grotere lokale sociaal-maatschappelijke betekenis kunnen zijn dan ooit.

Maar ga er met een krap budget en een bestuur en team dat grotendeels uit vrijwilligers bestaat maar aanstaan. Deze vaak kleine besturen en vrijwilligers organiseren ook activiteiten op maatschappelijk en informatief gebied. Denk aan maaltijden voor eenzame mensen, informatieavonden over bijvoorbeeld energie, lezingen, vergaderingen wijkbelangen, dorpsbelangen, over alles waar dorp en wijk behoefte aan heeft of  om vraagt.

Het moet ook een laagdrempelige plek zijn voor zorg, welzijn, gezondheid en initiatieven van dorpsbewoners. Een plek zijn waar je informatie en kennis kunt halen en brengen. En een plek zijn die de jeugd aanspreekt. En een centraal ontmoetings- en activiteitencentrum zijn waar iedereen vanzelfsprekend naartoe komt.

Heerenveen Lokaal vindt dat er vaste aanspreekpunten voor de inwoners moeten komen in deze locaties, van wijkagent tot ombudswerk.

In Jubbega beraad men zich door de omstandigheden gedwongen op hun toekomst. Wat willen de inwoners voor dorpshuis? Met wie kun je nieuwe, kansrijke samenwerkingen aangaan? Wie krijg je mee? Wie betaalt wat? Hoe zorg je dat er eigenaarschap ontstaat?

Een rondgang langs andere locaties laat zien dat er overal de nodige problemen zijn om ook de begroting rond te krijgen en positief te houden. Elk dorpshuis, wijkcentrum of Multifunctioneel gebouw heeft en eigen karakter gebaseerd op de locatie (wijk of dorp).

Ook Corona en de stijgende energieprijzen zijn en worden een probleem. Dus niet knijpen en de besturen te vertellen dat ze zelf maar met oplossingen moeten komen maar ga samen aan het werk om de problemen aan te pakken en op te lossen.

Maatschappelijke trends en veranderingen zorgen ervoor dat verenigingen minder leden vast kunnen houden, de soort van sport verandert van gezamenlijk naar individueel.

Als gemeente en gemeenschap moeten wij gezamenlijk aan de slag met de besturen van deze locaties, niet alleen  op financieel vlak, maar ook door gezamenlijke kennis te benutten en in te zetten voor een goede toekomst van deze maatschappelijke belangrijke organisaties en hun gebouwen.

Heerenveen Lokaal wil dat er meer aandacht komt voor de toekomst van onze gemeenschappen dorpshuizen, wijkcentra en Multifunctionele gebouwen.

Als een bestuur aangeeft dat zij moeite heeft met hoe  in te spelen op de veranderende toekomst houd deze dan niet aan het lijntje maar ga direct gezamenlijk aan de slag voor een goede toekomst van onze ontmoetingsplekken.

Sluiten kan altijd, maar wat weg is komt niet terug.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal