Heerenveen Lokaal

Het schiet niet op!

Heerenveen Lokaal heeft van het college antwoorden gekregen op de vragen over de gevaarlijke situatie met de grote kudde damherten. De antwoorden op onze vragen hebben (te) lang op zich laten wachten, de problematiek is dan ook niet eenvoudig zo is ook onze ervaring.

Het college van Heerenveen erkent de gevaarlijke situaties die ontstaan door het oversteken van de Schoterlandseweg door vele damherten. Duidelijk is dat het niet op schiet met oplossingen. Het college is niet bereid om er iets aan te doen ondanks dat men de gevaarlijke situatie erkent. Het is niet de taak van het college Heerenveen maar van de provincie.

Uit de beantwoording wordt duidelijk dat het college het eens is met Heerenveen Lokaal en dat er wel degelijk wat moet gebeuren. Ook schrijft het college dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gemeentelijke wegen maar dat de meeste aanrijdingen plaats vinden op de Schoterlandseweg en die is van de provincie.


Dit komt Heerenveen Lokaal bekend voor, we horen het meer dan eens dat niet de gemeente verantwoordelijk is maar de provincie. De gemeente doet dan niets, of kan niets doen ook al gaat om de veiligheid van haar inwoners. Zoals bijvoorbeeld in het geval van vervuilende stofwolken van een ijzerbewerkingsbedrijf waarbij de controle ook bij de provincie ligt.


Het college zegt toe de vinger aan de pols te houden en indien een aanpak (te lang) uitblijft zal het college opnieuw aandringen om tot een oplossing te komen voor problemen die de damherten veroorzaken voor onze inwoners.

Te lang! Het gaat hier over een probleem van jaren.

Al vele jaren worden het verkeer op de Schoterlandseweg geconfronteerd met onveilige situaties.


Kom op college (s)  doorpakken! Het duurt ons en inwoners te lang voordat er een oplossing gaat komen en die lijkt nu weer ver weg.

Heerenveen Lokaal pdfHier kunt u de pdf met antwoorden downloaden

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal