heerenveen lokaal

Vertrouwd onze inwoner het nog?

Het vertrouwen in bestuur en volksvertegenwoordigers is dramatisch gedaald zo lezen we en zijn de ervaringen van de onafhankelijke partij Heerenveen Lokaal. Ook onze gemeente is door de bemoeienissen van andere overheden niet meer onafhankelijk en zelfstandig. Hieronder is de beleidsvrijheid van onze gemeente ernstig beperkt en nu ligt voor ons een beleidsarme begroting voor 2023.

Het college stelt hierin voor om onderzoek te gaan doen naar het wantrouwen van onze inwoners in bestuur en volksvertegenwoordigers.
Daarmee wilt u het wantrouwen wat bij veel van  onze inwoners diep geworteld lijkt te zijn veroorzaakt door zowel landelijke als lokale politiek gaan oplossen?
Onze inwoner heeft en goed geheugen en ervaart de aftstand van het bestuur op alle fronten in onze samenleving. Ook lokaal wordt dit wantrouwen gevoed door slechte voorlichting en uitleg naar onze inwoners. Bouwprojecten in de dorpen en ook herinrichting van wijken laten vaak lang op zich wachten.  Een Heerenveen wordt niet gevraagd om aan te geven wat de woningbehoefte is. Waarom moeten dan de dorpen dat wel doen? De brief over het Didam arrest die na lang zoeken te vinden was geeft maar al te duidelijk aan wat vele inwoners bevroeden, onderhandse afspraken die nu opnieuw gepubliceerd moeten worden. Waarbij men ook direct leest dat er van alles word gedaan om maar te kunnen voldoen aan een hier in de raad veel gehoorde opmerking; betrouwbaar bestuur. Naar bij wie wilt u betrouwbaar overkomen, projectontwikkelaars en bouwers of onze inwoners, of beide? De boodschappentas  affaire ligt lokaal nog vers in het geheugen en als je dan daarbij de toeslagen faire neemt dan is het vinden van vertrouwen ver te zoeken.

De raadsleden van Heerenveen Lokaal zien het als hun taak om samen met onze inwoners de verschillende belangen, opvattingen  en adviezen af te wegen, de grondrechten voor ogen te houden, op actuele omstandigheden reageren, kort: voor tal van ingewikkelde kwesties samen met inwoners en ondernemers oplossingen te vinden. Transparant en samen met onze inwoners en ondernemers voor alle dossiers die direct te maken hebben met de leefomgeving en het welzijn van onze huidige en toekomstige inwoners en lokale ondernemers.

Heerenveen Lokaal vraagt zich al langer afvraagt wie nu de kaders hier in de gemeenteraad vaststelt en voorlegt aan het college zoals het de bedeling is. Is het de raad die hier de kaders voor het beleid bepaald of bepaald het college die de kaders?
Loyaliteit is een ook voor Heerenveen Lokaal een belangrijk goed, zeker als het gaat om onze inwoners. Loyaliteit en dualisme zijn verbonden aan goed bestuur, maar in Heerenveen zien wij geen tot zeer weinig voorbeelden van dualisme.
Heerenveen Lokaal constateert dat zowel bij voorgaande als het huidige college door de coalitiepartijen een groot mandaat wordt toegeschreven aan het college. Heerneven Lokaal is van mening dat de huidige coalitiepartijen opereren als een verlengstuk van het college.  Om zo hun positie als partij te verstevigen en vast te houden.


De gemeente gaat zich fysiek vestigen in dorp en wijk, dat klinkt fantastisch maar HL vraagt zich af hoe u dit wilt realiseren. Alle dorpshuizen en MFA’s moet toekomstbestendig zijn en worden, behoud van alle voorzieningen in de wijken en dorpen. Het klinkt bijna als een sprookje in deze beleidsarme begroting.
Heerenveen Lokaal houdt best wel van sprookjes maar dan alleen die met een goed einde.


Het college evenals de raad constateren dat de gemeente piept en kraakt, maar lijken te vergeten dat de eerste die dit merken onze inwoners zijn.
Onze medewerkers doen hun stinkende best maar de inhuur van externen groeit weer per jaar om alle taken van andere overheden goed te kunnen uitvoeren.  Is dit een voorbode van een nieuwe herindeling? (de Fryske marren bijvoorbeeld ??)

Heerenveen Lokaal constateert dat het aantal technische en schriftelijke vragen toeneemt, welk weer een verhoogde werkdruk voor onze medewerkers met zich mee brengt.  Heerenveen Lokaal vraagt zich hierdoor af of zij wel alle informatie krijgt om juiste afwegingen te kunnen maken. De vele technische en schriftelijke vragen die de raad stelt bevestigen voor ons dit beeld.


Vertrouwen in het bestuur en haar volksvertegenwoordigers en daar onderzoek naar doen is voor Heerenveen Lokaal vragen naar de bekende weg. Vertrouwen win je niet terug door er onderzoek naar te doen. Lokaal samenwerken vanuit transparantie en luisteren (en handelen) naar onze inwoners is de enige wijze waarop het bestuur weer meer vertrouwen kan terug winnen.
Deze beleidsarme begroting  en het aangekondigde onderzoek voor het terugwinnen van vertrouwen zal daar vooreerst niets aan toevoegen en of veranderen.

Is het nu helemaal zuur voor Heerenveen Lokaal en geen zoet? Nee, ontwikkelingen en door inwoners gedragen plannen in  Akkrum, Jubbega, het sociale beleid door te werken vanuit de bedoeling en de nu al volop draaiende duurzaamheidsprojecten en inzet van corporaties op dit gebied en de lokale initiatieven in wijk en dorp door inwoners  zijn het zoet voor Heerenveen Lokaal. Heerenveen Lokaal 10 november 2022

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal