Lokale gevolgen stikstof besluit

Vandaag heeft de fractie van Heerenveen Lokaal kennisgenomen van de uitspraak van de rechter inzake de bouwvrijstelling in het stikstofbesluit.HTTP://nos.nul/2450753 Heerenveen Lokaal is geschrokken van dit bericht en wil graag van het volgende van het college weten:Welke gevolgen dit heeft binnen onze gemeente betreffende alle nog vast te stelen bestemmingsplannen?

Gevolgen voor Gemeente Heerenveen

Welke gevolgen heeft de uitspraak voor alle nieuwe projecten waarvan nog een vergunning moet worden afgegeven of nog in het vergunningstraject zitten en de ter inzage liggende vergunningen?Welke gevolgen heft dit voor alle projecten genoemd in uw brief; vervolgproces lopende projecten na publicatie Didam? (kenmerk brief 2.22.380492/D.22.15825.13 Graag een afzonderlijke reactie per project voor alle genoemde projecten.Welke gevolgen kan dit hebben/krijgen voor het project rotonde Heerenveen?Heeft het college zicht op hoe bouwondernemingen, projectontwikkelaars en lokale bouw ondernemingen met deze uitspraak om zullen gaan, zijn deze hierop voorbereid? Zo ja graag uitleg.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal