Heerenveen Lokaal

Dag JUMBO, AlDI, PLUS in Skoatterwald.

Heerenveen Lokaal heeft tegen het voorstel gestemd van het college voor een reparatie (aanvulling) door de commissie van bezwaarschriften tegen het bezwaar van RetailPlan om artikel 4 van de regels van het bestemmingsplan Heerenveen-Skoatterwâld fase 2 en 3 te wijzigen. We hebben het feitelijk over de gebouwenlocatie waar Bos Tuin en Dier was gevestigd

Naar aanleiding van de discussie in de commissie ROM en fractie zijn er twijfels bij HL betreffende de motivering om het besluit aan te vullen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Hieronder vind de uitgebreide inbreng van heerenveen Lokaal in de commissie.

Er wordt door RetailPlan o.a. over perifere detailhandel gesproken waar zij expliciet ook supermarkten onder verstaat. Dit is zoals omschreven in paragraaf 4.1.3 van de gemeentelijke handelsvisie 2011.

Perifere detailhandel is detailhandel die moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden vanwege de volumineuze aard en de bevoorrading ( zoals auto’s, boten, caravans, tuincentra artikelen, bouwmarkt, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en woninginrichting).

De ‘commissie bezwaarschriften’ concludeert dat het besluit van de Raad van 26 oktober 2021 onvolledig is en onvoldoende gemotiveerd is en aangevuld moet worden. 

Er is tevens gekeken naar het advies van Adviesbureau Seinpost uit ’s-Hertogenbosch. Volgens HL maakte de rapportage van Seinpost geen onderdeel uit van het toenmalige besluit. Dit advies kwam in april 2022 terwijl de Commissie haar besluit heeft geformuleerd in februari 2022.

Deze reparatie/aanvulling had veel eerder moeten plaats vinden?

Heerenveen Lokaal is verbaasd over deze werkwijze van het college in dit gevoelige dossier.

RetailPlan heeft een beroep ingediend bij de rechtbank en dit proces loopt nog en de voorgestelde reparatie een direct verband heeft met genoemd beroep van RetailPlan bij de rechtbank.

Heerenveen Lokaal blijft aandacht vragen voor een winkelvoorziening/supermarkt in de wijk Skoatterwald voor de inwoners van deze wijk en in de Knipe.

In het voorstel aan de gemeenteraad lezen wij bij ‘ARGUMENTEN’ dat :

“Het toestaan van een supermarkt in Skoatterwald niet in overeenstemming is met de Doelen van de Visie Detailhandel en Horeca (visie 2022 genoemd)”.

Dit afwegende dat gemeente op 7 maart 2011 de ‘Integrale Detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011’ heeft vastgesteld. Ingevolge deze visie mogen binnen het grondgebied van de Gemeente zoals bedoeld in artikel 2.6 de navolgende dagelijkse detailhandel voorzieningen (waaronder supermarkten) aanwezig zijn:

En dan staat er

Onder c:

Dagelijkse detailhandel voorzieningen met een louter lokaal verzorgingsgebied zijn uitsluitend toegestaan in (i) de bebouwde kom van de dorpen behorende bij de gemeente en (ii) in de wijk Skoatterwald (waar 1 supermarkt met een maximale winkelvloeroppervlak van 500m2 is toegestaan).

Volgens ons weet het college dat 500m2 geen exploitabele oppervlakte is voor een gemiddelde landelijke retailer.

HL is het met RetailPlan eens dat: het detailhandelsbeleid moet worden herzien en het daarom nu de juiste timing is om het bestemmingsplan te herzien.

Op dit moment noch het beleid van de gemeente Heerenveen voldoet noch het bestemmingsplan aan de eisen die de Europese Dienstenrichtlijn stelt. Dit is terug te herleiden uit de casus van het ‘Appingedam Arrest’ welke in januari 2018 door het Europese Hof in Luxemburg is bevestigd. Bij de herziening van het bestemmingsplan gaat het met name om artikel 4.1a van de planregels waar staat dat de aangewezen gronden alleen voor een tuincentrum en een bouwmarkt bestemd zijn. In de toelichting op het bestemmingsplan is verder geen deugdelijke reden gegeven waarmee dat verbod op andere branches wordt gerechtvaardigd.

“Het geld dat in de supermarkten in Heerenveen wordt uitgegeven, voor een bovengemiddeld deel komt van bezoekers van buiten de plaats Heerenveen”.  Dit zegt het6 college. HL is verbaasd over deze in onze belevenis onjuiste constatering!

Deze constatering wordt overigens onderbouwd door een aantal ondernemers in het centrum van Heerenveen. De supermarkten worden namelijk juist door het lokale Heerenveense publiek bezocht. Het college wil graag alle supermarkten geconcentreerd hebben in het centrum. Dit noemen wij ‘wensdenken’. We zien dat de leegstand in het centrum van Heerenveen alleen maar aan het stijgen is. Een supermarkt meer (of minder) houdt deze leegstand niet tegen!

Voorts heeft Heerenveen Lokaal een vraag waarom de heer Eilering van RetailPlan niet mocht inspreken op deze commissievergadering. Dit vinden wij maar vreemd!

HL vindt de raad nu geen besluit kan nemen zoals het college nu aan de Raad heeft voorgesteld. Wij vinden dat als de Raad nu zou besluiten zoals het college heeft voorgesteld er een onzorgvuldig besluit wordt genomen gebaseerd op onzorgvuldigheden en onjuiste gegevens.

HL wil eerst de juridische procedure en het verslag van de rechtbank afwachten en dan pas een besluit nemen betreffende het bezwaar wat door RetailPlan is aangetekend.

Daarbij benadrukken wij nog eens dat een vestiging van een supermarkt recht doet aan de jarenlange wens van de inwoners van Skoatterwald. Deze locatie is hier uitstekend voor geschikt en door de gemeente Heerenveen gewekte verwachtingen tijdens de informatie avonden over kavels en beschikbare woningen kunnen dan eindelijk worden waargemaakt. HL is het met RetailPlan eens dat de gemeente de handen uit de mouwen moeten gaan steken.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal