Heerenveen Lokaal stelt vragen aan college over Belvedere uitkijktoren

Vragen aan college over Belvedère Uitkijktoren Oranjewoud

Heerenveen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Heerenveen met betrekking tot de Belvedère uitkijktoren in Oranjewoud. Deze vragen zijn geïnspireerd door eerdere vragen en een brief van omwonenden aan de Bieruma Oostingweg.

De Belvedère uitkijktoren en omliggende gebieden, waaronder Tjaarda’s Bos, zijn rijksmonumenten met unieke historische waarde. Recente communicatie van HusenHiem, dat verantwoordelijk is voor welstandadvisering en monumentenzorg, heeft een negatief oordeel gegeven over de bouwaanvragen voor de Belvedère en gerelateerde plannen.

Heerenveen Lokaal maakt zich zorgen over de toekomst van deze monumenten en heeft de volgende vragen gesteld:

Vragen:

  1. Zal het college de vergunningen afwijzen op basis van adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en HusenHiem?
  2. Deelt het college de mening van Heerenveen Lokaal, HusenHiem en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dat de voorgestelde plannen van Staatsbosbeheer en Stichting Belvedere Oranjewoud niet voldoen aan de normen voor monumentenzorg en welstand?
  3. Is het college het eens met de aanbeveling om een beheerplan op te stellen voor de Berg en Tjaarda’s Bos, waarin toekomstig onderhoud en beheer zijn beschreven?
  4. Hoe zal het raadsbesluit van 22 september 2022, dat geen ruimte biedt voor extra attracties zoals een labyrint, worden meegenomen in de besluitvorming?
  5. Zijn zowel de Stichting Belvedère Oranjewoud als omwonenden van de Bieruma Oostingweg gelijkwaardige gesprekspartners voor het college?
  6. Heeft het college contact gehad met beide genoemde partijen en kunnen verslagen van deze gesprekken worden gedeeld?
  7. Kan het college een overzicht geven van onderhoudswerkzaamheden aan de Belvedère toren en de Berg in de afgelopen 10 jaar?
  8. Welke verplichtingen heeft de gemeente met betrekking tot het onderhoud van rijksmonumenten zoals de Berg, Tjaarda’s Bos en bijbehorende structuren?
  9. Onder welke voorwaarden kan het college nieuwe plannen voor genoemde rijksmonumenten toestaan?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anton Melein, raadslid van Heerenveen Lokaal.

Met vriendelijke groet,

Anton Melein
Raadslid Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal