Heerenveen lokaal

Goedkope kleine woningen in fijnstof en lawaai.

Deze week werd de gemeenteraad verrast met de brief van de investeerders van Tjaarda in Oranjewoud. Als het hotel van der Valk er komt dan procederen wij tot de laatste snik, is de strekking in de brief.

De gemeenteraad kreeg een alternatief voorgeschoteld, een nieuw menu voor het bouwen van  huur woningen op de locatie van het hotel van v.d.Valk. 
Alle partijen in Heerenveen en daarmee ook Heerenveen Lokaal willen dat er oplossingen komen voor het te krappe sociale huurwoningen aanbod in Heerenveen en haar dorpen. Met name bij sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens voor huursubsidie is er geen doorstroming omdat er te weinig zijn en de wachtrijen hiervoor zijn lang. Men wil het hotel niet, dat is de heldere strekking van de brief van de investeerders van Tjaarda in Oranjewoud. Ondernemen en concurrentie horen volgens Heerenveen Lokaal bij elkaar en v.d. Valk heeft de hotelbranche in Heerenveen, zo blijkt, flink wakker geschud. 

Mogen en kunnen hier wel woningen? Daar wordt in de brief begeleid met rapporten over de hotelmarkt niet over gesproken.  Daarom heeft Heerenveen Lokaal eerst onderzoek gedaan. 

Op vragen van ons meld het college het volgende: 
De voor van der Valk bestemde locatie heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming “Uit te werken Maatschappelijke Doeleinden en Kantoor”. Het bestemmingsplan staat woningbouw op deze locatie niet toe. Om woningbouw hier mogelijk te maken zal het bestemmingsplan herzien moeten worden, zoals dat ook het geval is voor het beoogde hotel.
Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. In de ruimtelijke onderbouwing daarvan zal dan aandacht besteed moeten worden aan de gebruikelijke milieu-aspecten, waaronder stikstof. Onderzocht en onderbouwd zou moeten worden of woningbouw op deze locatie voldoet aan de regelgeving op het gebied van stikstof. Een ander relevant aspect is de hoge geluidbelasting vanaf de A32. De regelgeving voor woningbouw is op dit punt strenger dan voor een hotel. Uit onderzoek zou moeten blijken of deze en andere milieuaspecten woningbouw op deze locatie in de weg staan.

Onze conclusie is dat ondernemers willen dat bewoners in lawaai en fijnstof gaan wonen in kleine appartementen die onder de maximale huurgrens verhuurt worden.
Daarmee mag de inwoner met een kleine beurs in fijnstof en lawaai wonen.
Tjaarda wenst geen concurrentie zo dicht bij hotel restaurant Tjaarda en is daarmee tegen vrije marktwerking.
De brief is opgesteld door VVD-er Kamminga. De VVD is toch voor vrije marktwerking?

Al met al begrijpen wij de gevoeligheid op de hotel markt zoals beschreven in de brief aan de gemeenteraad en is Heerenveen Lokaal niet enthousiast over de komst van v.d.Valk maar er is een democratisch besluit genomen door de meerderheid in de gemeenteraad en zien wij nu niet een reden om dit besluit aan te vechten. Zeker niet als een commerciële partij inwoners wil laten wonen in fijnstof en lawaai omdat commerciële belang groter is.

Kom op Tjaarda laat zien wat ondernemen is en neem je verlies waardig.

Stemwijzer stem Heerenveen Lokaal

Politiek Heerenveen

Foto copyrights: https://vtg.nl

Heerenveen Lokaal pdf
Brief ondernemer en vd Valk – antwoorden

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal