Heerenveen Lokaal Turnhal

De turnhal zit ons dwars, een brug met ongelijke liggers!

De begroting 2020 is donderdagavond 7 november goedgekeurd, overigens niet unaniem zoals de gemeente en sommige kranten berichten.
Heerenveen Lokaal heeft extra aandacht gevraagd voor de grote projecten, die van onder af zijn georganiseerd, als de G1000/G20, het opknappen van de dorpen Jubbega, Akkrum en Aldeboarn.
Voor Heerenveen Lokaal zijn juist de projecten van onze inwoners  in  dorp, wijk, buurt en uw straat van belang. Een schone omgeving waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en dat doen de inwoners van Heerenveen goed.
Wie goed doet wie goed ontmoet.
Heerenveen Lokaal heeft geen opmerkingen over de begroting, de cijfers zien er nu nog goed uit. Maar wij maken ons zorgen over de komende jaren, het college gaf naar onze mening terecht een winstwaarschuwing.

Het beloofde dus een ‘saaie’ begroting te worden …….. maar dit veranderde al snel. Minder regels en meer wettelijke taken zorgen in de gemeente voor een tekort aan goed personeel. Heerenveen Lokaal heeft respect voor de werknemers van de gemeente maar de extra taken mogen niet ten koste gaan van de lokale projecten.
Sportstad Heerenveen stond weer op de agenda en hoewel iedere partij het over de breedtesport heeft gehad, moeten de verenigingen voor hun bestaansrecht blijven knokken. (flesjes en dopjes verzamelen noemde een partij dit)
Wat ging er vooraf aan het nemen van een besluit voor een tweede turnhal.
Op 3 april, dit jaar,  is er bestuurlijk overleg met sportstad, KNGU en COF/NSF geweest en eind september heeft de raad een brief gekregen met informatie.
Het college spreekt in haar brief van de urgentie voor een nieuwe turnhal omdat anders de KNGU, NOC/NSF zich niet meer willen committeren aan Heerenveen. Topsport Noord stelt dat indien er geen investeringsfaciliteit komt, het CTO en topsport programma(’s) geen optimale infrastructuur meer heeft in Heerenveen.
Maw dan vertrekken wij.  KNGU stelt dat als er later een besluit wordt genomen dan in deze begroting de ontwikkeling voor de komende 2 olympische spelen in de weg gaat staan en de status van Heerenveen als topsporttrainingscentrum en talentontwikkeling vervalt.
Daarbij moet de hal voor 2020 gerealiseerd zijn, donderdagavond bleek dit voor de zomer van 2020 te zijn.
Sterke woorden en waarschuwingen vanuit bonden en ook college in haar informatie naar de raad.  Vervalt de topsportstatus, vertrek de turnbond/faciliteit  dan valt ook een financiële bodem uit Sportstad, en als dit gebeurt dan hebben wij als een gemeente een groter probleem.
Heerenveen Lokaal heeft gevraagd waarom heeft het college zolang gewacht met een voorstel voor de turnhal? Waarom heeft het college  blijkbaar niet de tijd gehad om voor deze begroting met een goed raadsvoorstel te komen zodat er een gezonde discussie kan worden gevoerd. Zoals het hoort in het democratische hart van de gemeente, de gemeenteraad?
Het antwoord was duidelijk, het college heeft volgens de wethouder financiën niet de tijd gekregen om dit op de, wat Heerenveen Lokaal  vind, juiste wijze aan de raad voor te leggen.
Ook geen (goed) antwoord op de vraag of er ook in december of januari een raadsvoorstel aan de raad kan worden voorgelegd. Met name de college partijen hebben zich stevig verzet door te benadrukken dat er  toch nu een voorstal aan de raad op tafel ligt, waarbij alleen het CDA een kritisch geluid liet horen.
Heerenveen Lokaal was en is niet tegen een tweede turnhal, mits een besluit op een, wat wij vinden,  goede wijze wordt genomen.
Zoals het hoort via een raadsvoorstel.
Een tweede turnhal creëert ook de mogelijkheid om weer ruimte te bieden aan de gymnastiek verenigingen die nu doordat er geen plek is in de huidige turnhal uit moeten wijken naar allerlei verspreid liggende en vaak ook kleine accommodaties. Mits de huur betaalbaar voor hen is. Die ruimte moet dit opleveren anders trekken wij het college flink aan de jas. 
Heerenveen Lokaal fractie voorzitter Age Hartsuiker memoreerde de geschiedenis van sportstad en de wijze waarop hierover besluiten nu en in het verleden zijn genomen.
Het besluit voor een tweede turnhal is weer een nieuw hoofdstuk in dit bestuurlijke fenomeen welke telkens weer haar kwetsbaarheden duidelijk toont.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal