Heerenveen Lokaal Burgerraad G1000

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Maandagavond 24 juni is door de gemeenteraad het raadsvoorstel G1000 Burgerbesluit centrum Heerenveen unaniem aangenomen.
Daarom allereerst een groot compliment aan de ervaringsdeskundigen van onze gemeente, dat bent u onze inwoners (G1000) en ondernemers (G20)
Wat is er veel werk verzet en dan ook nog in een stevig tempo.
Maandenlang zijn door inwoners en ondernemers plannen, ideeën en visies op tafel gelegd en daarna vertaald in het burgerbesluit.
Voor Heerenveen lokaal, de onafhankelijke partij voor Heerenveen is de inwoner de ervaringsdeskundige en de ervaring heeft talloze keren geleerd dat de antwoorden of oplossingen niet in de raadszaal te vinden zijn.
foto G1000 monitorgroep
Heerenveen lokaal werkt onafhankelijk, zonder ideologie (socialisme, liberalisme, etc…) en werkt van onder af. Wij worden niet gehinderd door landelijke thema’s, deze werken juist vaak hinderend naar onze mening voor goede lokale besluitvorming.
Luisteren en overleggen met inwoners en ondernemers.
Het verschil tussen Heerenveen Lokaal en de andere partijen is dat wij dit altijd al doen en het voor vele andere partijen iets nieuws is. De partijen leken maandagavond 24 juni wat onwennig door deze werkwijze.


In het Burgerbesluit staan voor Heerenveen Lokaal allemaal constructieve en veelal goed doordachte/onderbouwde en gedragen  plannen van de burgerraad.

Heerenveen Lokaal vindt dat de echte ervaringsdeskundigen aan het woord zijn geweest om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig en vooral nog leefbaarder te maken.
Onze inwoners en ondernemers weten heel goed wat haalbaar is  en wat een wens is.

Het proces wat nu volgt zal zoals is afgesproken door de ingestelde monitorgroep goed gevolgd worden.
Ook zien wij deze monitorgroep als de gesprekspartner voor het komende proces.

Heerenveen Lokaal is waarschijnlijk net zo nieuwsgierig als u waar het college dit najaar mee gaat komen. Opdracht aan het college is om dit najaar (november) met onderbouwde voorstellen te komen waaruit blijkt wat direct kan en wat op korte en/of langere termijn kan worden uitgevoerd. Ook wat niet mogelijk is naar mening van het college. Een voorschot werd al genomen door de wethouder over een cultuurhuis dat 20 milj moet gaan kosten niet makkelijk te realiseren is of wellicht helemaal niet. Op dit moment staat het culturele veld in Heerenveen aan de vooravond van een brede samenwerking onder elkaar en kunnen niet wachten om ook vanuit het burgerbesluit aan de slag te gaan. Ook daar ligt een gedragen voornemen vanuit de culturele partners in samenwerking met de centrumondernemers.
Wat ons opviel in het burgerbesluit G1000 en voorstellen van de G20  is de enorme waardering voor het cultuurhistorische aspecten van ons centrum en bereikbaarheid via het water.
Wij gaan er van uit dat het college niet in onmogelijkheden gaat denken maar in mogelijkheden.


Al met al allemaal inspirerend en je moet goed oppassen om niet zelf ook met  ideeën te komen….. of je met het voorgaande proces te bemoeien.
Daar zijn wij principieel in, het werken van onder af, de inwoner als ervaringsdeskundige.

Onze actieve ondernemers zijn aan de slag gegaan in de G20.
Een centrum kan niet zonder deze ondernemers die hun nek durven uit te steken, allerlei activiteiten organiseren en daarnaast een zaak runnen en het hoofd boven water te houden.
Niet alleen vind je in de plannen van de burgerraad veel overlappingen zo ook zie je deze vanuit de lokale ondernemers in de G20 en het burgerbesluit van de G1000.

Het kan eigenlijk niet mooier, de gemeenteraad en het college gaan samen met de inwoners aan de slag met voorstellen die van onder af zijn gemaakt. Vanuit een grote betrokkenheid en inzet voor een mooi centrum van Heerenveen.

Ook onze dorpen zijn geïnspireerd geraakt door deze werkwijze en in oa Jubbega start op 1 juli een vergelijkbaar proces om het centrum daar een flinke opknapbeurt te geven. Ook hier zijn inwoners ingeloot om mee te denken en zetten de lokale ondernemers hun beste beentje voor.

Als het aan Heerenveen Lokaal ligt staan we nu aan de vooravond van meer gedragen burgerbesluiten.
Dat er keuzes gemaakt gaan worden is duidelijk omdat het fonds vitale kernen hier het belangrijkste instrument wordt voor de gemeenteraad  om alle goede plannen ook vanuit de prachtdorpen van onze gemeente te kunnen uitvoeren. 
Heerenveen Lokaal wacht samen met u in spanning af hoe we vanaf het najaar verder kunnen.
Aan u en Heerenveen Lokaal zal het niet liggen.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal