heerenveen lokaal

Niet over 1 nacht ijs gaan

Heerenveen Lokaal, de lokale partij van Heerenveen, zal maandag 22 juni, tijdens de raadsvergadering, bij het agendapunt “Herstelplan Thialf” een motie indienen waarbij wij vragen een kwartiermaker aan te stellen.

Deze kwartiermaker moet vanuit een onafhankelijke positie alle (markt)partijen en geledingen bij elkaar brengen om tot voorstellen te komen welke de exploitatie van Thialf en daarmee ook de ijshockeyhal verbetert én zwarte cijfers laat zien in plaats van rode cijfers. De gemeenteraad moet hiermee een helder en onderbouwd voorstel krijgen zodat er een goed besluit kan worden genomen Een dergelijke kwartiermaker kan snel en effectief werken en op korte termijn aan de gemeenteraad zijn of haar resultaten voorleggen.

Het raadsvoorstel geeft nu niet genoeg duidelijkheid om voor of tegen het herstelplan te stemmen. Het gaat nu eerst om de redding van Thialf maar Heerenveen Lokaal wil een ij(s)zersterke toekomst voor Thialf en de Ijshockeyhal.

Heerenveen Lokaal wil meer opties dan nu in het raadsvoorstel wordt voorgesteld om een eenmalige bijdrage te storten en garant te staan voor een structureel exploitatietekort.

De motie sluit naadloos aan bij de aangenomen voorstellen in de provinciale staten van PvdA en CDA en ondersteunt deze.

Hieronder vindt u de tekst van de motie:

Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen

Van                                                                                                                      : Age Hartsuiker
Aan                                                                                                                      : De voorzitter van de raad

Agendapunt                                                                                                     :
Onderwerp                                                                                                      : niet over één nacht ijs gaan

De raad in vergadering bijeen op                                                             : 22 juni 2020

Constateert dat:

 • voorgesteld wordt om activiteiten gericht op het verder verbeteren van het exploitatie van Thialf en de IJshockey hal onderzoek te doen naar het verbeteren van de mogelijkheden en versterken van de totale exploitatie van Thialf.
 • in het raadsvoorstel gevraagd wordt om een eenmalige financiële bijdrage en garant te staan voor een structurele exploitatielast.
 • gemeente Heerenveen eigenaar en financier is van de IJshockeyhal en Thialf bv de exploitatie voor haar rekening neemt.
 • de IJshockeyhal als breedtesport ijshal nu niet genoeg oplevert om de exploitatie van Thialf op orde te brengen of (voldoende) aan te vullen.
 • mogelijkheden om ook tot een substantiële bijdrage te komen vanuit de IJshockeyhal niet in een bredere context zijn onderzocht.

Overweegt dat:

 • Thialf met de 400 mtr baan onze trots is, zo ook de IJshockeyhal met ons beroemde IJshockeyteam.
 • er vele ideeën, kansen  en mogelijkheden worden geopperd voor een structurele verbetering voor de exploitatie van Thialf en de ijshockeyhal.
 • het van belang is om een onderbouwd besluit te nemen over de toekomst van Thialf inclusief de  IJshockeyhal waarbij alle kansen en mogelijkheden zijn onderzocht.
 • Het herstelplan geen brede onderbouwing geeft om een besluit te kunnen nemen voor het beschikbaar stellen van een eenmalige en structurele ondersteuning exploitatie Thialf.
 • Een kwartiermaker ervoor kan zorgen alle (markt) partijen en geledingen bij elkaar te krijgen om vanuit een onafhankelijk perspectief te bezien wat de sterkste opties zijn voor het verbeteren van de totale exploitatie van Thialf (daarmee ook de ijshockeyhal)

Verzoekt het college / draagt het college op:

 • Een kwartiermaker aan te trekken met de opdracht om alle (markt) partijen en geledingen bij elkaar te krijgen en vanuit een onafhankelijk perspectief te bezien wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee de ijshockeyhal.

Ingediend door: Heereveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal