Thialf ijshockeyhal

Transparant ijs of beton

Heerenveen Lokaal ontving deze week de antwoorden op de schriftelijke vragen aan het college over de IJshockeyhal.
Heerenveen Lokaal vind de beantwoording van de vragen minimaal waardoor wij er niets tot weinig mee kunnen.

Wie is of wordt straks eigenaar/exploitant  van de IJshockeyhal.

Het college heeft tot nu altijd op een zeer zorgvuldige geformuleerde wijze bevestigd dat de gemeente ‘juridisch’ eigenaar is van de hal, als IJshockeyhal Thialf Heerenveen B.V.
IJshockeyhal Thialf Heerenveen B.V. is verantwoordelijk voor het beheer en het (doen) exploiteren van de ijshockeyhal in het Thialf ijsstadion te Heerenveen.

 Thialf OG B.V. Uitsluitend het in eigendom houden, in stand houden en in goede staat van onderhoud houden van een (top) sportaccommodatie in de gemeente Heerenveen.

Thialf B.V. exploiteert of doet exploiteren van het gehele ijsstadion “Thialf”.

De gemeente heeft de kosten betaald voor het oplossen van de acute problemen, (reparaties en vergoedingen onkosten Flyers en Thialf) van de IJshockeyhal.
Terwijl Thialf OG B.V. verantwoordelijk is voor het onderhoud van de IJshockeyhal en geld verdient aan de exploitatie.
Blijkbaar betalen wij als gemeente voor de problemen en hebben geen mogelijkheid mee te doen in de exploitatie. Het is gewoon niet duidelijk.


In de beantwoording van vragen over de kapotte betonvloer in de ijshockeyhal stelt het college als eigenaar niet verantwoordelijk te zijn voor deze problemen.
Waarbij men expliciet vermeld dat deze  problemen de bedrijfszekerheid van de hal kunnen beïnvloeden.  
Met andere woorden er is een kans dat de hal wederom een sluiting tegemoet gaat vanwege de lekkage problemen van de leidingen in de betonvloer. Thialf OG B.V. moet dit maar oplossen is het antwoord van het college, de leidingen worden nu curatief telkens gerepareerd.
Daarnaast moeten de koppelstukken buiten de ijsvloer worden vervangen, zo vermeld het college.

De hal wordt dus volgens Heerenveen Lokaal met lapmiddelen in bedrijf gehouden.

Thialf OG B.V. zal  naar onze mening en ook die van het college gezien de discussie over een eventuele nieuwe of vernieuwde hal zeker geen grote investeringen doen om de vloer te vervangen. Logisch zult u denken, dat denken wij ook.
Maar de gemeente heeft onlangs ruim 600.000 euro gestoken in de acute problemen van de hal.
Wil de echte eigenaar/verantwoordelijke  dan nu opstaan is onze vraag.
Wat als de hal straks in het hoogseizoen weer gesloten moet worden vanwege de lekkages in het leidingstelsel in de betonvloer en koppelstukken vervangen moeten worden?

Wie betaalt dan de rekening? Wie is dan de echte eigenaar? Het college geeft hier geen enkele duidelijkheid over. Heerenveen Lokaal moet dus eerst maar afwachten of het ijs betrouwbaar is of niet.

Tegelijkertijd presenteert Topsport Noord aan de gemeenteraad hun plannen voor de toekomst. Het lijken wel de ‘sportstad-tijden’ van weleer. Er is een nieuwe turnhal nodig om te zorgen voor voldoende trainingsuren, kosten ongeveer 1 miljoen. Voor Thialf is een promotiefilm gemaakt  “catch the moment” om Thialf en het schaatsen in zijn geheel te promoten.

Thialf B.V. geeft aan een extra ijshal te willen en een extra 5% investering in Thialf. Omdat er te weinig ijs-uren beschikbaar zijn  om aan de vraag te voldoen. Thialf is een succes.
Wel ligt ook bij Thialf B.V.  de vraag of er een nieuwe ijshockeyhal moet/gaat komen of een grondige renovatie.

Uit het recente verleden kennen we de vragen rond sportstad en wie is de eigenaar of eigenaren, hoe zitten de financiële en bestuurlijke constructies in elkaar. Het lijkt zich allemaal weer te herhalen. Weer horen wij hetzelfde argument, doen we nu niets dan gaat het naar een andere plaats/provincie. Ook voor de politiek worden het top sport tijden, winnen of verliezen.

Heerenveen Lokaal  onderzoekt nu de mogelijkheid voor het doen van een raadsenquête of raadsonderzoek betreffende de top sportaccommodaties binnen de gemeente Heerenveen.
Met als uiteindelijk doel transparantie en het toekomstbestendig maken van topsport en haar accommodaties in Heerenveen.
Dit zal niet gaan om het  afrekenen vanuit het verleden maar om lessen te leren die de gemeenteraad nu en in de toekomst verder kan helpen in haar controlerende en kaderstellende  taak.
Ook komt dit volgens Heerenveen Lokaal de transparantie van lokaal bestuur  ten goede.
Bovenal is van belang de toekomstbestendigheid van de topsport in Heerenveen waar wij allen trots op zijn.

Voor Heerenveen Lokaal vind het van belang dat de topsport in Heerenveen toekomstbestendig is.
Topsport stimuleert en inspireert de actieve breedte sport in onze gemeente, ontwikkelt talenten en draagt ook bij aan een goede naamsbekendheid van Heerenveen.
Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Voor Heerenveen Lokaal  is het duidelijk, geld kun je maar 1 keer uitgeven. Dat moet je in 1 keer goed vanuit heldere en transparante onderbouwingen.
De eindstreep is in ieder geval nog niet in zicht.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal