Kosten voor Thialf

IJshockeyhal kosten voor Heerenveen?

Heerenveen Lokaal heeft mede naar aanleiding van de commissievergadering van de gemeenteraad Heerenveen op 13 juni 2019 nog vele vragen betreffende de ijshockeyhal bij Thialf.
het besproken onderwerp in de commissie ging over het beschikbaar stellen van het budget voor de financiële afhandeling met betrekking tot de tijdelijke sluiting voor het aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen die
nodig waren.
Kosten voor Thialf

De opmerkingen in de commissie werden zorgvuldig geformuleerd de wethouder Zoetendal. Op vragen van Fractie voorzitter Age Hartsuiker over het eigenaarschap van de gemeente werd gesteld dat men onderzoek gaat doen ook naar de gouvernance van het geheel. De vragen over verwachte kosten betreffende o.a. technische mankementen aan de beton vloer werden niet beantwoord. Heerenveen Lokaal maakt zich zorgen over de periode tot de plannen voor een nieuwe hal in uitvoering worden gebracht, dit kan nog enkele jaren duren. Wederom sluiting van de hal brengt ook weer de nodige kosten met zich mee. De provincie heeft zich in okt 2018 uitgesproken voor renovatie  en de wethouder spreekt van nieuwbouw omdat renovatie van deze oude hal uit 1996 niet haalbaar zou zijn. Wat gaat het nu worden nieuwbouw of verbouw en hoe staat de provincie in deze.

Schriftelijke vragen ex artikel 41: Heerenveen Lokaal

IJshockeyhal.

In de commissievergadering van 13 juni jl. heeft de wethouder naar aanleiding van vragen uit de commissie over de ijshockeyhal duidelijk gemaakt dat er onderzoek gedaan wordt naar een plan voor nieuwbouw en ook onderzoek naar de gouvernance structuur, of te wel hoe om te gaan met het eigenaarschap van de hal.

Naar aanleiding hiervan heeft Heerenveen Lokaal de onderstaande schriftelijke vragen aan het college.

 1. Is het college het met Heerenveen Lokaal eens dat de gemeente geen eigenaar (op welke wijze) van de ijshockeyhal moet zijn?
  Zo ja, waarom?
  Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college het eens met Heerenveen Lokaal dat in het lopende proces naar een plan voor nieuwbouw en de uitvoering daarvan nog meer kosten te verwachten zijn voor het blijvend goed functioneren van de hal?
  Zo ja, welke kosten en wanneer worden deze verwacht?
  Zo nee, waarom worden er geen kosten verwacht en hoe ziet het onderhoudsprogramma er uit voor de komende jaren?

 3. Is het college het eens met Heerenveen Lokaal dat er op korte termijn onderhoud gepleegd moet worden aan o.a. de lekkende koelbuizen in de betonvloer.
  Zo ja, worden er binnenkort reparaties of onderhoud uitgevoerd en wat zijn de geschatte kosten?
  Zo nee, waaruit concludeert het college dit?

 4. Levert deze lekkage van de betonvloer ook problemen op zoals vervuiling van de bodem?

 5. Is het college het eens met Heerenveen Lokaal dat de provincie zich in oktober 2018 bereid heeft gevonden om 2/3 van de renovatiekosten van de hal voor haar rekening te nemen?

 6. Is het college het met Heerenveen Lokaal eens dat het niet is uit te leggen dat de gemeente de kosten van de verbouwing moet betalen terwijl de gemeente geen inkomsten vanuit de hal ontvangt en de exploitatie bij Thialf ligt.
  Zo nee, graag ontvangen wij nadere onderbouwing met betrekking op het eigenaarschap van gemeente, provincie, exploitatie van de hal en Thialf.

 7. In okt 2018 heeft de provincie zich uitgesproken voor renovatie, weet het college welke standpunt de provincie op dit moment inneemt tegenover een plan voor nieuwbouw?

 8. Wanneer gaat u als college weer in gesprek met de provincie over de ijshockeyhal?

 9. Zijn er nog andere ontwikkelingen, te verwachten tijdens het proces naar de nieuwbouw en of renovatie van de hal?
  Zo nee, waarom verwacht u dit niet?
  Zo ja, welke?error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal