G1000 Heerenveen Lokaal

Dit wordt het centrum van de Heerenveense gemeenschap

Zaterdag 25 mei was niet alleen een historische dag voor de lokale en onafhankelijke politiek in de gemeente Heerenveen maar ook voor de inwoners van Heerenveen. Heerenveen Lokaal geworteld in de lokale en onafhankelijke politiek van Heerenveen al vanaf 1996 heeft als belangrijkste thema het werken van onder af.

De grote burgertop G1000 heeft nu aan alle partijen laten zien hoe dit werkt. Zaterdag 25 mei hebben 118 inwoners van de gemeente Heerenveen een burgerbesluit genomen over de toekomst van het centrum van Heerenveen. Nadat vorig jaar werd gestart met deze burgertop zijn vele enthousiaste mensen maanden aan de slag gegaan met elkaar om te komen tot het burgerbesluit. Deelnemers werden dmv loting uitgenodigd mee te doen, dus geen van te voren uitgezochte groep mensen.
Het verraste ons door de inschuifbaarheid van de verschillende thema’s, waarbij groen en cultuur een duidelijke  rol hebben gekregen en het visionaire van anderen. Van het station naar het gemeenteplein, lindegracht, het Ernst van Harenplein, enz. het hele centrum is aan bod gekomen. Van toegankelijkheid, Kultuurhûs, toerisme, beleving en activiteiten in het centrum.
Kijk voor meer informatie op www.G1000Heerenveen.nl/burgerbesluit  Hier kunt u lezen wat er is besloten door de burgerraad.
Heerenveen Lokaal heeft er principieel voor gekozen om haar raadslid Age Hartsuiker geen zitting te laten nemen in de panels, werkgroepen en uiteindelijk burgerraad. Daar moet je als een bestuurder die later over de onderwerpen in de raad moet gaan stemmen onafhankelijk in kunnen zijn. Ook krijg je anders naar onze mening het effect van de slager keurt zijn eigen vlees. Objectief luisteren en meekijken bij zoveel mogelijk werkmomenten van de burgertop heeft ons laten zien hoe gedreven onze inwoners zijn. Het heeft ons bevestigd hoe belangrijk het van onderaf werken is in het lokale bestuur. Wij hebben vertrouwen in onze inwoners. Onze inwoners kunnen goede en onderbouwde keuzes maken. deze keuzes zijn voor Heerenveen Lokaal  leidend in de discussies die zeker nog zullen volgen. Heerenveen Lokaal is van mening dat de gemeenteraad de 47 voorstellen die  door stemming van de burgerraad zijn geaccordeerd één op één doorgegeven worden aan het college.  Het college de ruimte moet krijgen om alles uit te werken en in een programma en tijdspad te zetten. Op zaterdag 25 mei is door de burgerraad ook de monitorgroep geïnstalleerd, het college en de gemeenteraad moeten deze groep betrekken bij het verder uitwerken van de voorstellen.
Een heerlijke dag voor de lokale democratie en onafhankelijke lokale politiek.In Jubbega gaat een vergelijkbaar proces lopen voor het opknappen van het centrum in Jubbega 3e Sluis. Onze prachtige dorpen in de gemeente Heerenveen kunnen heel goed zelf keuzes maken.
Als het aan ons ligt volgen er nog vele van deze momenten.

Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal