Heerenveen Lokaal Thialf

Incapabele colleges en falende directies

Het besluit , genomen door een meerderheid in de gemeenteraad, toont wederom dat politieke en bestuurlijke mores blijkbaar belangrijker is dan gezond verstand. Heerenveen  Lokaal vindt dat  Thialf en onze IJshockeyhal van grote waarde zijn voor de topsport en het breedtesport imago van Heerenveen en ver daar buiten.
Ruim tien jaar geleden had Thialf zwarte cijfers. Dit was te danken aan onder andere een sterke directie welke géén blad voor de mond nam en mede daardoor moest worden vervangen. Inmiddels zijn we alweer een aantal  directies en colleges verder en raakt Thialf steeds verder in de problemen. Nu moet de gemeenteraad, nadat de Provinciale Staten (de grootste aandeelhouder), gestemd heeft over de toekomst van Thialf haar bijdrage leveren en garant staan voor een structurele kostenpost. Voor hoe lang deze structurele extra kosten op de begroting van Heerenveen drukken is niet bekend.
Voor het raadsvoorstel ‘herstelplan Thialf’ heeft Heerenveen Lokaal een amendement ingediend, gesteund door GB Heerenveen, om voor het uitwerken van plannen een kwartiermaker aan te stellen.
De strekking van dit amendement was;
Het is van belang om een onderbouwd besluit te nemen over de toekomst van Thialf inclusief de  IJshockeyhal waarbij alle kansen en mogelijkheden zijn onderzocht.
Een kwartiermaker kan vanuit een onafhankelijk perspectief onderzoeken wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee de IJshockeyhal.

Helaas is de meerderheid van de gemeenteraad het niet met ons, Heerenveen Lokaal, eens. Dat kan en hoort bij een democratie.
Duidelijk is dat de coalitie in Heerenveen gesteund door ………… gewoon door wil gaan als nu gebruikelijk is.
 Heerenveen Lokaal benadrukt nogmaals dat de beide colleges en huidige directie van Thialf niet capabel zijn om Thialf weer naar de zwarte cijfers te brengen. Dat hebben de colleges en de vele wisselingen binnen de directie van Thialf de laatste tien jaar wel bewezen. De beide colleges directie Thialf  buigen telkens weer voor de vele belangen die rondom Thialf een grote rol spelen. Ik geef u het voorbeeld van de ‘wedstrijd’ van gemeenten welke voornemens waren een dergelijke ijstempel te gaan bouwen. Geen van de gemeenten is hier mee doorgegaan omdat men uit de geschiedenis van Thialf heeft geleerd en de betreffende gemeenteraden het risico niet aan wilden gaan. Terecht zo blijkt ook nu weer uit de rode cijfers van Thialf. Dit heeft geleid tot een investering van in totaal 60 miljoen en nog steeds moet er geld bij gelegd worden. Ondertussen dreigt de ijshockeyhal het kind van de rekening te worden. Heerenveen Lokaal houdt nu ook haar hart vast als we naar de andere sport faciliteiten in Heerenveen kijken: het sportcentrum. Bij laatstgenoemde is ook nu wederom sprake van structurele tekorten.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal