Heerenveen Lokaal bovenaanzicht de Horne

Giftige stofwolken boven Heerenveen

Heerenveen Lokaal
Heerenveen Lokaal startte het onderzoek

De fractie van Heerenveen Lokaal heeft via werknemers van OMRIN een mail van 3 juli j.l. in handen gekregen waar wij als fractie erg van zijn geschrokken. De directie van Omrin meld in deze mail aan haar werknemers dat er enige tijd geleden verhoogde concentraties aan zware metalen – waaronder cadmium – in het afvalwater van Omrin is geconstateerd.
Na onderzoek heeft het Wetterskip geconcludeerd dat deze verhoogde concentraties niet werden veroorzaakt door Omrin, maar teruggevoerd konden worden naar stofemissies (stofwolken) van Metaalhandel De Horne.
De mail meld ook dat Metaalhandel de Horne inmiddels is gestopt met de verwerking van schroot dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de verhoogde cadmium concentraties.
Heerenveen Lokaal is erg geschrokken van deze berichtgeving over giftige stofwolken en wil de onderste steen boven hebben.
Heerenveen Lokaal wil weten hoe groot het getroffen gebied is en om hoeveel en van onze inwoners (en flora en fauna) zijn blootgesteld aan deze giftige stofwolken.
Wind verspreid dit stof en wie weet waar dit allemaal dan is terechtgekomen.
Bewezen is in elk geval dat de giftige stof (cadmium) van De Horne over het terrein van Omrin is verspreid. Wind en windrichting bepalen waar stof (wolk) terecht komt. Dan kan het haast niet anders dat ook grote delen van de gemeente en buurgemeente hieraan zijn blootgesteld. Laten we dan ook even kijken naar alle discussies over fijnstof en de gevolgen hiervan, hoe zit dit dan met stofwolken die niet onderzocht worden.
Er wonen wel degelijk ook mensen in de nabije en directe omgeving en vlakbij bevinden zich nog andere bedrijven en landbouw/veeteelt. Welke gevolgen heeft het stof hier? Terwijl wij niet weten wat er in de stofwolken aanwezig is en die volgens getuigen en foto’s nog steeds met regelmaat zichtbaar zijn.
Heerenveen Lokaal vind dat het college wel degelijk hier haar verantwoordelijkheid moet nemen en dit niet (alleen) kan afschuiven op de provincie. Alleen dan moet men als college van Heerenveen wel op de hoogte zijn van voorvallen die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Wij hebben begrepen dat het college van Heerenveen niet op de hoogte was. Heerenveen Lokaal vraagt zich dan af hoe kan dit?
De provincie is de vergunningverlener van het bedrijf (zware categorie) dat verantwoordelijk wordt geacht voor de gifwolken (stofwolken), maar het is gebeurd op en boven grondgebied van Heerenveen en directe omgeving.

De fractie van Heerenveen Lokaal heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan en de samenwerking opgezocht met de Leeuwarder Courant om meer helderheid te krijgen.
Tegelijk met het verschijnen van het artikel in de LC heeft Heerenveen Lokaal schriftelijke vragen ingediend bij het college van Heerenveen en wij gaan er van uit dat gezien de actualiteit het college deze vragen op zeer korte termijn zal beantwoorden..
Heerenveen Lokaal vind dat Omrin juist heeft gehandeld, niet de veroorzaker is en de juiste actie heeft ondernomen.
Wel verbazen wij ons over de oorverdovende stilte rond deze gifwolken naar omwonenden en bedrijven tot nu toe.
Wij houden het college van Heerenveen, provincie en FUMO aan haar actieve informatieplicht, zeker als het gaat om gezondheidsrisico’s voor onze inwoners en flora en fauna.

Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker
Age Hartsuiker
Fractie voorzitter Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal