Incapabele colleges Heerenveen

Geen verantwoordelijkheid, geen betrokkenheid

Heerenveen Lokaal vind de beantwoording door het college van onze  vragen over de voorgenomen sluiting van de obs J.B. KanSchool te Jubbega een gemiste kans voor het college.
Heerenveen Lokaal heeft kort geleden in onze ogen gewone vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat de obs mr. J.B. KanSchool in Jubbega gaat sluiten.
Technische vragen en niet eens politieke vragen want de gemeenteraad heeft weinig tot geen invloed op besluiten van het bestuur van het openbaar scholennetwerk De basis.
Daarmee ook als het gaat om sluiten of openhouden.

Heerenveen Lokaal JB Kanschool

Foto College Heerenveen van Groot Heerenveen

Het college kiest in onze ogen de makkelijke weg door met grote regelmaat in de antwoorden te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van het openbaar scholennetwerk De basis.
Op andere vragen werd geantwoord dat de antwoorden op de vragen straks terug te vinden zijn in het raadsvoorstel waar wordt besloten dat de school gaat sluiten. Daarmee zegt het collge we weten de antwoorden al maar u moet maar even wachten.
Het college zegt in haar toelichting dat ze begrip hebben voor de vele vragen die er nu al leven maar wacht gewoon nog even met antwoord geven of verwijst door naar het bestuur van openbaar scholennetwerk De basis.
Wij gaan er van uit dat het college een actieve informatieplicht heeft naar de gemeenteraad.
Ook de betrokken ouders van de leerlingen willen graag goed en transparant geïnformeerd worden.
inmiddels zijn de vragen van Heerenveen Lokaal op verzoek van het openbaar scholennetwerk De basis naar hen door gezonden.
In de SAZA commissie vergadering van 5 september zal Heerenveen Lokaal zal dan dit bestuur dezelfde vragen stellen als aan het college.
Met daarbij  ook de vraag in hoeverre het college op de hoogte is/was van de plannen van het openbaar scholennetwerk De basis. Wellicht dat deze in de commissie van 5 september de vragen wel wil beantwoorden.
Door middel van het regelmatig overleg (OOGO) met het onderwijs behoort het college van alle zaken binnen het onderwijs op de hoogte te zijn.
Hoe zit het met de betrokkenheid van dit college met het onderwijs.
Als wij het college deze vraag  stellen wat zal dan het antwoord zijn?

Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker
Age Hartsuiker fractie voorzitter Heerenveen Lokaal
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal