Heerenveen Lokaal JB Kanschool

Opheffing en fusering J.B.Kanschool, Op e Grins.

Heerenveen Lokaal heeft met grote interesse en ook met enige verbazing het uitgebreide rapport gelezen wat door de onderzoekscommissie (ouders J.B. Kanschool) is opgesteld.

In mei 2019 werden ouders van de OBS MR. J.B. Kanschool geconfronteerd met een scenario van Ambion dat tot gevolg heeft dat de OBS MR. J.B. Kanschool fuseert met OBS OP ‘E GRINS en verdwijnt op de locatie waar de school nu staat.

Stichting Ambion kwam tot dit voorstel na een analyse en scenario uitwerking door de zg. werkgroep Oosthoek.
De onderzoekscommissie (ouders J.B. Kanschool) concludeert dat de werkgroep Oosthoek aannames heeft gedaan op basis van aangeleverde stukken en deze niet getoetst op volledigheid.

Op basis van de bevindingen van de werkgroep Oosthoek heeft de bestuurder van Ambion een voorkeurscenario uitgesproken. Nu het onderzoek is afgerond heeft de onderzoekscommissie een aantal bevindingen gedaan die afwijken van de aannames van werkgroep Oosthoek.

Zoals bijvoorbeeld over de opheffingsnorm. De door de werkgroep Oosthoek gehanteerde gemeentelijke opheffingsnorm is niet relevant. Door toepassing van de regeling gemiddelde schoolgrootte door Ambion kan een streekschool in de regio voor langere tijd in stand worden gehouden waar deze ook staat. Ook wanneer er minder dan 67 leerlingen  zijn. Bij navraag blijkt dat stichting Ambion dit momenteel al doet voor OBS OP ‘E GRINS.

Naast bovenstaande zijn er nog een flink aantal afwijkingen geconstateerd en is er ook dieper op de technische aspecten ingegaan. (volledige rapport hier te downloaden)

Door het uitspreken van een voorkeurscenario werd de indruk gewekt dat er geen weg terug meer is en is er een voorschot genomen op de uitkomst. Deze insteek maakt het moeilijk voor de onderzoekscommissie, omdat men zich er terdege van bewust is dat de bestuurlijke voorkeurscenario verwachtingen heeft gewekt bij OBS OP ‘E GRINS. De onderzoekscommissie wil de bestuurder van Ambion en de MR van OBS JB Kanschool adviseren om opnieuw een weging te maken op basis van de gepresenteerde feiten.

Daarnaast adviseert de onderzoekscommissie de MR OBS MR. J.B.Kanschool om pas in te stemmen met een fusie op de locatie OEG als:

– Minimaal 6 jaar voortzetting fusieschool op locatie OEG

Binnenklimaat voldoet aan eisen Frisse Scholen, klasse C

Ruimtebehoefte voldoen aan wettelijke eisen (voldoende ruimte per leerling)

– Peuterspeelzaal gerealiseerd wordt op locatie OEG

– Vervoer geregeld wordt voor ALLE leerlingen (KOSTELOOS)

De ouders zijn aan zet en hebben met dit rapport een stevige basis voor verdere onderhandelingen. Heerenveen Lokaal steunt de inzet van deze ouders.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal