Heerenveen Lokaal bomen hiddingastraat

Hiddingastraat is overlast spuugzat.

Al vele jaren proberen de bewoners van de Hiddingastraat in Heerenveen de gemeente te bewegen om iets te doen aan hun straatbeeld en een oplossing te vinden voor de overlast die zij ondervinden van de (te) grote lindebomen in hun straat.

Heerenveen Lokaal heeft op vele manieren de aandacht gevraagd van het college hiervoor. Er zijn schriftelijke vragen en mondelinge vragen gesteld aan het college. De straat zelf heeft het college al eerder een brede petitie van de buurtbewoners aangeboden om hun leefomgeving te verbeteren. De woningbouwcorporatie steunt de bewoners gezien de problemen die de te grote linde bomen met zich meebrengen in deze straat en het onderhoud van de woningen. Zodra het bladseizoen is aangebroken is het in de straat het hele jaar herfst.  Daarnaast hebben de bomen de eigenschap een zeer kleverige goedje af te scheiden. Werkelijk de hele straat, voortuinen, tuinmeubilair, ramen en auto’s zitten er dan onder. Bladafval het hele bladseizoen door zorgt voor verstopte goten en de hoge bomen laten  geen (zon) licht door.
Het direct omliggende gebied zoals het Molenplein en De van Dekemalaan is prachtig opgeknapt en gerenoveerd. Ook het straatbeeld is hier geheel vernieuwd. De beide straten Hiddingastraat en de Melchior De Grotestraat liggen er nu verwaarloosd bij.
Naar aanleiding van de (jarenlange) eigen actie van de bewoners en de actie van Heerenveen Lokaal heeft het college toegezegd om voor de zomer van 2020 samen met de buurtbewoners aan de slag te gaan om gezamenlijk tot weer een prachtig stukje Heerenveen te komen.
De buurt en Heerenveen Lokaal gaan er gezamenlijk op toe zien dat  het college zich  aan haar toezeggingen houdt.

Age Hartsuiker

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal