Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker

Ingezonden brief

Verzet is nutteloos
Als raadslid en ook als een verantwoordelijk wethouder word je geadviseerd om niet bij een sluiting van een basisschool betrokken te raken: ‘want je kunt er toch niets aan doen’. Heerenveen Lokaal vindt het belangrijk dat bij een schoolsluiting ouders en MR goed en transparant worden meegenomen in het sluitingsproces. Rond de fusie van de mr. J.B. Kanschool in Jubbega en Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag vonden de ouders van de met sluiting bedreigde Kanschool dat Ambion te vroeg conclusies trok over de plek van de school. Ze startten zelf een onderzoek en kwamen tot andere conclusies dan scholenkoepel Ambion (zie www.heerenveenlokaal.nl). De partijen waren het er wel over eens dat de nieuwe fusieschool een plattelandsschool moet zijn, maar verschilden van mening over de locatie en voorwaarden. Dus moet je daarover met elkaar kunnen praten en overleggen. Maar dit liep anders. Nog voor het begin van de ouderavond stuurde Ambion een mail naar het ouderportaal. Met de mededeling dat ze naar aanleiding van het rapport van de onderzoekcommissie hun standpunt niet wijzigen. Deze handelswijze vlak voor de ouderavond heeft geleid tot een nog grotere boosheid en verontwaardiging bij de ouders. Ambion wil draagvlak voor de nieuwe fusieschool, dat ouders er samen met Ambion een mooie, sterke en frisse plattelandsschool van gaan maken. Maar wij vragen ons af hoe het bestuur van Ambion op deze wijze draagvlak wil creëren? Al met al is het naar onze mening een gestuurd proces om uiteindelijk tot het voorkeursscenario van het bestuur van Ambion te komen. Wat een gemiste kans van deze scholenkoepel om met en vanuit een breed draagvlak een plattelandsschool in het buitengebied van Jubbega/Hoornsterzwaag te ontwikkelen. Ouders staan nu met lege handen, voelen zich verontwaardigd en niet serieus genomen.

Het vertrouwen is tot een nulpunt gedaald. Rapportcijfer voor Ambion: een zware onvoldoende en haar gedrag reden om van school gestuurd te worden.

Verzet is nutteloos, of …….

Age Hartsuiker
Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal