Heerenveen Lokaal bloedprikken

De prik-locatie moet blijven in Jubbega

Waar kun je nu terecht als inwoner van Jubbega en Hoornsterzwaag als je het hier niet mee eens bent dat de priklocatie voorgoed verdwijnt uit het dorp?
HAL is een stichting met een bestuur en deze moet op den hoogte worden gebracht van de mening van de inwoners uit Jubbega en directe omgeving. De enige manier is om het email formulier te gebruiken op de website van HAL.

Heerenveen Lokaal zal onderstaande open brief vanavond versturen naar het stichtingsbestuur van HAL. Niets doen is geen optie.

Jubbega 13 oktober 2020

Betreft definitieve sluiting priklocatie Jubbega.

Onderstaande open brief schrijven wij u namens de fractie van Heerenveen Lokaal.

In het begin van dit jaar werd Jubbega geconfronteerd met wat eerst een tijdelijke sluiting ivb met Covid 19 leek te zijn. Nu worden de inwoners geconfronteerd met een definitieve sluiting.

Voor de inwoners van Jubbega zijn zorg voorzieningen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het dorp heeft het grote geluk dat er nog een huisartsen post aanwezig is. Men kent de huisartsen en de huisartsen kennen hun patiënten.

De prikmomenten in Jubbega waren altijd een belangrijke voorziening voor de inwoners van Jubbega en directe omgeving. Doorverwezen via de huisarts of reguliere controles. Nu worden ouderen en ook jongeren gedwongen of om naar Gorredijk te rijden (geen openbaar vervoer) of door te rijden naar Heerenveen waar men (zo is de ervaring)  sneller geholpen wordt. Voor velen vergt dit de nodige en vaak een flinke organisatie met familie en of buren/vrienden.

U geeft aan als extra dienstverlening huisbezoeken aan te bieden, dit deed u ook al toen de priklocatie aanwezig was in Jubbega.

U begrijpt wellicht dat wij als fractie van Heerenveen Lokaal van u verwachten het besluit om de priklocatie in Jubbega te beëindigen opnieuw gaat overwegen.
Daarbij geven wij u mee een definitieve sluiting zeer onwenselijk te vinden en dat het tweede dorp van de gemeente Heerenveen haar priklocatie dient te behouden.

Ook is de fractie van Heerenveen Lokaal mening dat u op deze wijze een voorziening uit het dorp wegtrekt die van wezenlijk belang is voor de inwoners van Jubbega en directe omgeving.
Ook uiten wij hier het vermoeden dat u geheel en louter alleen uit efficiency en management redenen dit voor het dorp omstreden besluit heeft genomen.
Ook is uw besluit op een koude wijze gedaan zonder dat u de inwoners van Jubbega en directe omgeving hiervan op de hoogte heeft gebracht. Er is door uw organisatie op geen enkele wijze informatie verstrekt of heeft u de mogelijkheid geboden om op uw besluit te kunnen reageren.

Bijzonder detail hierbij is nu de uitkomst van de persconferentie vandaag (13 oktober)  de rijksoverheid omtrent de ingrijpende maatregelen.
U dwingt nu inwoners om gezamenlijk in auto naar de dichtstbijzijnde priklocatie te reizen.
Het MFG de Kompenije kan u en de inwoners een veilige omgeving bieden en niet zoals in Gorredijk waarbij in en uitgang dezelfde zijn. (dit ook als detail inzake Covid)
Terwijl juist Covid maatregelen uw argument was voor de tijdelijke sluiting.

De priklocatie Jubbega mag naar onze mening niet verdwijnen uit het dorp.

Hoogachtend, A. Hartsuiker
Fr.vz,. Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal