Heerenveen Lokaal

Hoe ziet de stoep in uw straat er uit?

Heerenveen Lokaal krijgt met grote regelmaat opmerkingen en klachten vanuit de gehele gemeente over de conditie van de stoepen en voetpaden in de verschillende wijken en dorpen van Heerenveen.

Het onderhoud en daarmee zorgen voor veilige stoepen is een belangrijke taak van de gemeente.

Wij doen hierbij een oproep aan u om ons te melden waar u hinder ondervind van voetpaden die in slechte conditie zijn.

  Heerenveen Lokaal gaat deze verzamelen en aan het college voorleggen.

  Om een begin te maken stelt Heerenveen Lokaal op maandagavond 21 september vragen over de voetpaden in Jubbega.

  Heerenveen Lokaal krijgt nu veel klachten en opmerkingen over de conditie van de voetpaden oa van de Wolfsklauw, Bramenstraat, Gentiaansingel en Valeriaan. Ook ander voetpaden met name in het deel van het dorp tussen Pw Janssenweg, Ericalaan, de Line en de tweede Wijk worden  met regelmaat genoemd.

  Op een vele locaties zijn tegels kapot door gebruik van borstelmachines, verzakkingen, putdeksels die boven de stoeptegels uitkomen en onkruid wat de tegels uit elkaar drukt.

  Met name uitstekende putdeksels (zijn door wijkbeheer al oranje geverfd) en brede naden tussen de tegels leveren een gevaar op voor een ieder. Vele ouderen en of mensen die slecht ter been zijn ondervinden hier grote hinder door.

  Er is contact gewest met wijkbeheer en die bevestigen de situatie.

  Heerenveen Lokaal vraagt van het college:

  1. Om op zo korte mogelijke termijn een schouw te houden in het betreffende gebied zoals is aangegeven.
  2. problemen die gevaar opleveren, uitstekende putdeksels verzakkingen en grote naden tussen de stoeptegels zo snel mogelijk te repareren.
  3. een plan te maken voor een renovatie/upgrade van de betreffende voetpaden zodat ouderen en anderen zich veilig voelen op de voetpaden.
  4. aan de commissie/gemeenteraad  te melden wat het college hier aan gaat doen en wanneer deze voetpaden in aanmerking komen voor groot onderhoud.

  Heerenveen Lokaal laat u weten welke antwoorden het college op deze vragen heeft. Een kapotte stoeptegel of onveilige situatie moet u altijd melden bij de gemeente, dit kan via wijkbeheer maar ook rechtstreeks.

  Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen in uw eigen straat, buurt, wijk en dorp.

  Age Hartsuiker

  Heerenveen Lokaal Age Hartsuiker
  Fractievoorzitter Heerenveen Lokaal
  error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal