Heerenveen Lokaal reactie Age Hartsuiker op tekort Heerenveen

Een mokerslag voor het vertrouwen in het college.

Een begroting vaststellen op grond van verkeerde cijfers, dat is ongehoord. Dat kan gewoonweg niet.

De portefeuillehouder van financiën heeft hierin altijd de eindverantwoordelijkheid als het gaat om de financiële cijfers en hoe deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De wethouder had dit moeten kunnen ontdekken, zo vinden wij gebaseerd op de informatie die wij tot nu toe hebben. Incidentele meevallers daar is een college altijd extra blij mee. Als deze plots niet meer terug te vinden zijn in de begroting dan moet dit het college opvallen.

Wij vinden dat wat er nu gebeurt is, al vanaf 2018, beslist niet kan.

Ook de rol van de burgemeester bevreemd ons, hij is voorzitter van de raad en college en kiest nu weloverwogen de rol als voorzitter van het college. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en de burgemeester kiest voor zijn college en niet voor de gemeenteraad. Daarnaast stelt hij dat het gehele college zich verantwoordelijk voelt voor deze gigantische blunder. Je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen zijn in onze optiek twee geheel verschillende zaken.

Onze gemeente staat er niet echt slecht voor maar ook de corona crisis gaat onze gemeente financieel raken.

Hoe komt het nu straks met de dorpen Jubbega en Akkrum, hier moet het fonds vitale kernen zorgen dat beide dorpen toekomst hebben . Dit geld moet veilig gesteld worden.

Optimistisch begroten is niet vreemd in Heerenveen de laatste jaren. Met als recent voorbeeld het vele extra geld dat vrijgemaakt moest worden voor het project ‘Heerenveen Beter Bereikbaar’ omdat er te optimistisch was begroot. Wat staat ons nog meer te wachten.

Heerenveen lokaal vind wat nu is geconstateerd een mokerslag voor het vertrouwen in het college.

Age Hartsuiker Fractie voorzitter Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal