Werk in uitvoering Heerenveen Lokaal

Binnenkort Werk in uitvoering

Voor Heerenveen Lokaal staat lokaal werken en van onder af voor de kracht van onze gemeenschap. De beide dorpen Akkrum en Jubbega hebben al vaak laten zien wat hun lokale kracht is.

Werk in uitvoering in de dorpen Akkrum en Jubbega. Heerenveen Lokaal ziet de borden al staan.  Actieve dorpsbewoners en ondernemers die samen met de plaatselijke belangen en gemeente de beide dorpen een nieuwe toekomst willen geven.
Er zijn een flink aantal bijeenkomsten geweest om gezamenlijk visies en ideeën op papier te krijgen.Akkrum politiek

Dorpsbewoners en ondernemers hebben hun ideeën omgezet in gezamenlijke voorstellen. De gemeenteraad stelt nu voor om  een voorbereidingsbudget van € 30.000,– beschikbaar te stellen voor het opstellen van de centrumvisies voor Akkrum en Jubbega. Nu kan alles goed op papier gezet worden voor de uitwerking van alle plannen vanuit de beide dorpen. Voor de verdere uitwerking zijn financiële middelen nodig om het verdere traject op te starten en kennis/kunde in te huren.

In Akkrum wordt gewerkt aan verschillende ontwikkelingen (Tsjerkebleek, Poeisz, aanpak Retail). Dorpsbewoners, ondernemers en Plaatselijk Belang hebben zelf al uitvoerige en gedetailleerde plannen op tafel gelegd.
In Jubbega is men al vanaf vorig jaar zomer bezig met het een gezamenlijk proces.
De dorpsbewoners, Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag, de ondernemers (HNI) en de gemeente willen een upgrade van het centrum van Jubbega. Er is in de afgelopen periode al veel informatie verzameld, oa. Een retail onderzoek, bijeenkomsten met dorpsbewoners en er is gebruik gemaakt van een onderzoek uit 2016.
Ook hier wordt het beschikbaar gestelde bedrag gebruikt om al deze informatie samen te voegen, de haalbaarheid te bepalen en met een centrumvisie en investeringsprogramma te komen.

Er is ondanks de Corona tijd veel werk verricht door de Plaatselijk belangen, dorpsbewoners en ondernemers ook achter de schermen. Heerenveen Lokaal complimenteert beide dorpen met hun daadkracht ook in deze lastige tijd. De dorpsbewoners, ondernemers  en Plaatselijk Belangen willen graag aan het werk, de dorpen staan te popelen om te beginnen.

Heerenveen Lokaal kan niet wachten tot de borden werk in uitvoering zichtbaar zijn in Akkrum en Jubbega. Maar dan wel zoals met de dorpen is afgesproken.

Heerenveen Lokaal
Heerenveen Lokaal Iris van Terwisga
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal