Heerenveen Lokaal bovenaanzicht de Horne

Opgelucht ademhalen

Opgelucht ademhalen althans dat lijkt nu het geval, tenminste als je het rapport van de GGD leest dat gebaseerd is op bestaande (oude) rapporten en metingen die voorhanden waren. Een vervolg onderzoek naar concentraties lood is in ieder geval nodig zo schrijft de GGD naar aanleiding van de stofwolken met concentraties zware metalen .
Het blijven stoffen die van nature hier niet thuishoren.
De FUMO heeft laten zien dat zij als overheidsinstelling de zaken niet voor elkaar had en beloofd beterschap. Heerenveen Lokaal gaat er nu vanuit dat onze gemeente nu goed op de hoogte wordt gehouden van calamiteiten,  overtredingen en handhaving bij de bedrijven die in de zware categorie vallen. Hoe hier is gecontroleerd en of gehandhaafd blijft nog onduidelijk. In deze tijd waar de milieuproblematiek het gesprek van de dag is moet je transparant zijn in je berichtgeving vooral als het directe invloed heeft op je leefomgeving. Transparant ook naar de gemeente(n) waar de risico bedrijven gevestigd zijn.
Citaat persbericht Heerenveen:
Vervolgonderzoek
De Omrin en MDH hechten grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van het eigen personeel en van de buurbedrijven.
Daarom ondernemen zij stappen om tot een vervolgonderzoek te komen. Zekerheid kan er alleen komen als er met een 0-meting wordt gewerkt op een moment dat álle bedrijfsonderdelen in werking zijn bij beide bedrijven. Zij trekken hier samen in op.
Heerenveen Lokaal blijft in ieder geval alert.

Hieronder een kort resume van het GGD onderzoek.

Op het bedrijventerrein van Metaalhandel De Horne en van Ecopark De Wierde van Omrin in Heerenveen zijn zware metalen gevonden in het afvalwater en in stof op de terreinen. Er zijn zorgen over gezondheidsrisico’s ten gevolge van zware metalen en in het bijzonder van cadmium.

Het afvalwater is geen aannemelijke bron van blootstelling aan omwonenden of bezoekers van de terreinen. Stof dat kan verwaaien is wel een mogelijke bron van blootstelling. Rapporten en metingen die voorhanden waren, geven een eerste indruk van de situatie. Deze rapporten bevatten metingen van de hoeveelheid zware metalen in de diverse stofmonsters. Alle monsters bevatten concentraties van zware metalen die lager zijn dan de toxicologische referentiewaarde, behalve voor lood. De informatie in de rapporten en metingen is voldoende om uit te sluiten dat er gezondheidsrisico’s veroorzaakt kunnen worden door zware metalen, behalve voor lood. Er is vervolgonderzoek nodig om na te gaan of er een reëel gezondheidsrisico aanwezig is door lood.

Bodem- en gewasonderzoeken geven verder een beeld van looddeposities rondom de bedrijventerreinen. De gerapporteerde concentraties van lood in de bodem komen niet boven de gezondheidskundige advieswaarde voor lood in de bodem uit. Er zijn geen aanwijzingen dat er rondom de bedrijventerreinen looddeposities zijn waardoor er voor omwonenden gezondheidsrisico’s zijn door ingestie van stof.

In deze indicatieve beoordeling kan worden geconcludeerd dat op het bedrijventerrein van Metaalhandel De Horne en van Ecopark De Wierde de gevonden concentraties voor cadmium en andere zware metalen geen gezondheidsrisico’s vormen, met uitzondering van lood. Er is vervolgonderzoek nodig om na te gaan of lood op de bedrijventerreinen van Metaalhandel De Horne of van Ecopark De Wierde een gezondheidsrisico kunnen vormen.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal