Raadszaal Gemeente Heerenveen

Kop in het stof

Coalitie van PvdA, VVD en CDA in Heerenveen steekt liever de kop in het stof dan omgaan met de realiteit. Heerenveen Lokaal heeft nog steeds geen antwoord op haar schriftelijke vragen. Liever toneel dan realisme zal het college gedacht hebben en de beste verdediging is de aanval. Heerenveen Lokaal heeft een open zenuw geraakt, namelijk het slecht functioneren van de FUMO en het college van Heerenveen heeft liever sprookjes.

Foto: website Gemeente Heerenveen

Lees hier het kranten bericht van de Leeuwarder Courant van maandag 9 september 2019:

Raad kijkt de verkeerde kant op

HEERENVEEN De zogenoemde stofwolkzaak werd donderdag voor het eerst behandeld in de Heerenveense politiek. Maar raadsleden keken vooral de andere kant op.Robert Jan Speerstra

Stofwolken met verhoogde concentraties zware metalen, waaronder het giftige cadmium, die over een bedrijventerrein (Haskerveen) in jouw gemeente trekken. Al een flinke poos.

Een serieuze zaak, zou je zeggen. Geen onderwerp voor politieke spelletjes in ieder geval. Wie donderdagavond in het gemeentehuis van Heerenveen de commissievergadering bijwoonde en bij dit agendapunt goed luisterde naar gemeenteraadsleden van met name de coalitiepartijen, had zomaar een ander idee kunnen krijgen.

Op delen van Haskerveen is al sinds 2012 het een en ander mis. Metaalhandel De Horne is volgens toezichthouder Wetterskip Fryslân en afvalbedrijf Omrin, de buurman van De Horne, de boosdoener. Fouten, overtredingen, verontreinigingen, stofwolken met zware metalen; veel zaken zijn niet in de haak.

De FUMO, de milieudienst die namens de provincie vergunningen opstelt en toezicht houdt, kijkt er wat anders tegengaan. De milieudienst weet het niet zeker en vindt een nuancering op zijn plaats. Ook burgemeester Tjeerd van der Zwan noemt het wijzen naar De Horne prematuur. Mogelijk is Omrin zelf verantwoordelijk voor de stofwolken, stelt hij. Of beide bedrijven. Er kan zelfs een ander, derde bedrijf in het spel zijn.

Feit is dat er een waslijst aan overtredingen ligt van De Horne, zo blijkt uit een verslag van de FUMO dat de provincie vorige week vrijgaf. Van zwerfafval tot illegale uitbreiding van het terrein, olieverontreiniging, het ontbreken van een afzuiginstallatie boven de shredder, verkeerde opslag van afvalstoffen en het niet sproeien op het terrein om de verspreiding van stof tegen te gaan. Een indrukwekkende lijst.

Dan komt het als politicus erg goed uit dat de baas van toezichthouder FUMO, Pieter Hofstra, bij de eerstvolgende commissievergadering zit. Inderdaad, dat was het geval. Hofstra was donderdagavond in Heerenveen. Raadsleden konden hem het hemd van het lijf vragen. Waarom is er de afgelopen jaren niet harder ingegrepen? Hoe kon De Horne al die overtredingen blijven maken, al die jaren? Heeft de FUMO gefaald? Waarom is er niet doorgepakt? Hoe gevaarlijk waren de stofwolken precies?

Oppositiepartij GroenLinks stelde de beste vragen. Coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA keken echter de andere kant op. Zij richtten hun pijlen liever op Heerenveen Lokaal, die andere oppositiepartij die de misstanden op Haskerveen via medewerkers van Omrin op het spoor kwam en aankaartte.

Dat Heerenveen Lokaal de boel wat overdreef en de afgelopen weken repte van gifwolken boven ‘grote delen’ van de gemeente, was zeker niet handig. Maar daar had het donderdag bij de coalitiepartijen niet zo lang over moeten gaan. VVD, PvdA en in iets mindere mate CDA – de christendemocraten stelden tenminste nog een vraag over betere afspraken tussen overheden – kozen daar wel voor. Zij vonden het kennelijk belangrijker om een kleine oppositiepartij keihard de les te lezen.

Tuurlijk, de betrokkenheid van de gemeente en dus de raad ligt bij deze kwestie allereerst op het gebied van de volksgezondheid, niet bij toezicht en handhaving. Daar is de FUMO voor. Maar juist wanneer de directeur van deze milieudienst in ‘jouw’ raadszaal klaar zit om vragen te beantwoorden, moet je die als raadslid stellen. En gretig ook. Op zo’n moment een oppositiepartij zo fel aanvallen en de FUMO-baas geen enkele kritische vraag voorschotelen, is de omgekeerde wereld.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal