Heerenveen lokaal diftar plus

Onze inwoners doen het goed

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september heeft de raad met het college gesproken over de eerste evaluatie van Diftar+.
De nieuwe wijze van afval scheiden en het afrekenen per kilo.
ook is het raadsvoorstel besproken wat hier bij door het college aan de raad is voorgelegd.
De evaluatie is door Heerenveen Lokaal voor kennisgeving aangenomen en wij hebben tegen het raadsvoorstel gestemd.
Hoe en wat willen wij u hieronder graag uitleggen.

De evaluatie van Diftar+ laat goede resultaten zien, alleen de periode is voor ons te kort om een goed beeld te krijgen van het verloop ervan. Het is voor Heerenveen Lokaal nog te vroeg om nu al conclusies te trekken uit deze beginfase van Diftar+. Zo is bijv de oudpapier regeling nog niet uitgewerkt en afdoende besproken met de papiersubsidie verenigingen.
Ook spreekt het college in de media en in het raadsvoorstel dat de belasting omhoog gaat voor onze inwoners, als een voldongen feit.
In geen woord kunnen wij ontdekken dat het college dit aan de raad wil gaan voorleggen, het college heeft daarmee een duidelijke conclusie getrokken zonder dat de raad zich hier over heeft uitgesproken.

Onze inwoners zijn enthousiast en volop met het onderwerp afval bezig en willen graag hun best hier voor doen. Maar het eerste enthousiasme lijkt bij veel inwoners te verdwijnen door de discussie over de aangekondigde belastingverhoging.

In de evaluatie en in de communicatie laat het college een realistische beeld zien van de kosten ontwikkeling, oftewel de onontkoombare verhoging van afvalstoffenheffing voor onze gemeente.
Hierdoor is de samenwerking met Omrin en haar aandeelhouders en de verhoging van de landelijke afvalstoffen heffing een actueel gegeven.

Heerenveen Lokaal vind dat diftar+ een plus moet zijn voor het besef hoe ga je om met je afval en de verlaging van de kosten is voor onze inwoners ook extra stimulans om nog beter je best te doen. Niets menselijks is ons vreemd tenslotte.

De discussie over bronscheiding lijkt ook nu nog haast niet meer weg te denken ondanks de goede en bekende resultaten van nascheiding.

De bron van deze discussie onder is deels een financiële, maar voor velen is de belangrijkste reden om hiermee een extra steentje bij te dragen in het oplossen van het plastic probleem.

Onze inwoners willen net als deze gemeenteraad dat de wereld voor de volgende generaties een schone is.

Werd er bij de invoering van Diftar+ door sommigen een beeldvorming naar buiten gebracht dat het je als inwoner veel meer gaat kosten door de kiloprijs, bleek bij de meeste al snel dat het juist goedkoper is wanneer je goed je afval scheid.

Heerenveen Lokaal had moeite met deze in onze ogen verkeerde beeldvorming alleen moeten we nu wel erkennen het wordt inderdaad duurder.

Ga je momenteel in discussie met inwoners dan voelen de meesten zich gestraft voor hun goede gedrag, maar desondanks blijft men wel  zijn best doen om afval beter te scheiden. Het is dus wel uit te leggen maar men blijft met een vervelend gevoel achter; eerst zeggen dat het goedkoper wordt en nu na een korte periode de eerste verhoging…….. dat valt helaas moeilijker uit te leggen.

Afval houd ons allen bezig en is daarbij een wereldwijde markt voor het terugwinnen van grondstoffen, de circulaire economie of kringloopeconomie.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal