Heerenveen lokaal geel en rode kaarten

GELE EN RODE KAARTEN HEERENVEEN EN PROVINCIE

Heerenveen Lokaal heeft een gele kaart klaar liggen voor het college van de sportgemeente Heerenveen. De Provincie en de FUMO hebben wat ons betreft al een rode kaart.
Indien  de lokale partij Heerenveen Lokaal niet de gifwolken boven Haskerveen (Heerenveen) bekend heeft gemaakt door oa schriftelijke vragen te stellen op 21 augustus en niet de samenwerking had opgezocht met de journalist van de LC, hadden wij en u er dan wat van gehoord? Was er dan ook een dergelijke actie ondernomen als nu het geval is?
Heerenveen Lokaal denkt van niet.

Het college van Heerenveen kwam gisteravond met een bericht naar de gemeenteraad van Heerenveen over wat wij nu al noemen de gifwolken affaire. Het dossier hierover groeit nog elke dag.
Uit de reactie van het college van Heerenveen naar de gemeenteraad maken wij op dat het allemaal de schuld is van de Provincie en FUMO.
Heerenveen Lokaal weet net als het college dat er meer bedrijven in en rond Heerenveen werkzaam zijn die onder dezelfde zware categorie bedrijven vallen zoals de Horne. Provincie is hier toezichthouder, de FUMO moet hier controleren en handhaven. In de gemeenteraad van Heerenveen is in de afgelopen raadsperiode regelmatig een discussie geweest over het functioneren van de FUMO en het steeds weer om meer geld vragen door deze organisatie.
Dan moet je als college van Heerenveen ook zelf scherp blijven op dergelijke bedrijven en met regelmaat doorvragen bij Provincie en FUMO om te weten wat er gebeurt in je directe omgeving.
Zeker als je duidelijke twijfels hebt over het functioneren van de FUMO.
Het college is de belangrijkste informatiebron naar de gemeenteraad ook als het gaat om veiligheid en handhaving.
Heerenveen Lokaal vind  dat het college van Heerenveen heeft nagelaten om ook zelf een oogje in het zeil te houden en dat vinden wij wel degelijk verwijtbaar. Dit in een gemeente waar sport en gezondheid belangrijke thema‚Äôs zijn.

Ondertussen zijn en worden onze schriftelijke vragen nog steeds niet beantwoord terwijl wij gezien de actualiteit en ernst van de zaak gevraagd hebben om deze vragen ruim binnen de gebruikelijke periode te beantwoorden.
Heerenveen Lokaal is furieus als het gaat om dit gifwolken dossier, de gematigde toon van de reacties en een college dat haar handen in onschuld lijkt te wassen. Volgende week zal er een update volgen in de commissievergadering en het zal ons benieuwen of het college onze schriftelijke vragen voor die tijd heeft beantwoord.

De gele kaart voor het college van Heerenveen ligt klaar, u weet hoe het werkt, nog een overtreding en het wordt rood!

Heerenveen Lokaal

Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker
Age Hartsuiker
Fractievoorzitter Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal