Nu pas grijpt de Provincie in

Giftige wolken boven Metaalhandel de Horne

Eindelijk grijpt de provincie in.
De dorpen dicht bij Omrin, Haskerdijken, Nieuwebrug en Vegelinsoord welke in het verleden veel overlast hebben ondervonden van de Wierde (Omrin) zijn ook geschrokken van de berichten en willen ook actie.
Ook zij vinden dat ze beter  op de hoogte moeten zijn van eventuele milieu problemen. Belangrijk om te weten is dat dicht bij deze dorpen nog meer bedrijven zijn gevestigd die in dezelfde categorie vallen als Metaalhandel de Horne.
Reactie die wij hoorden van een dorpsbewoner is ; hadden we nu de boel een beetje voor elkaar en geen overlast meer van de Wierde krijgen we dit over ons heen.

Heerenveen Lokaal vraagt zich af hoe het zit met al die andere bedrijven op Heerenveens grondgebied of vlak daar buiten als het al zo mis gaat bij 1 bedrijf in die zware categorie en het college van Heerenveen geheel niet op de hoogte blijkt te zijn van wat er allemaal gebeurt.
Ook bij de provincie weet men eerst niets en dan na aandringen van Heerenveen Lokaal en de media erkent men plots de problemen die daar al jaren aan de gang zijn.
Maar het is meer dan duidelijk dat men regelmatig controles  doet, constateert overtredingen en doet er vervolgens niets mee tot ze op de vingers worden getikt.

College wist van niets! Bron foto Heerenveen.nl

Wat en wie kun je dan nog vertrouwen.
Het blijft een rare zaak dat onze eigen gemeente, lees college van Heerenveen, niets wist van de overtredingen bij in ieder geval 1 bedrijf de Metaalhandel De Horne.


Heerenveen Lokaal wil weten waardoor zo iets kan gebeuren.

Zoals wij het persbericht lezen dan is er nog genoeg om je ongerust over te maken en niet zoals de provincie probeert te zeggen “gaat u maar rustig slapen, wij hebben het in de hand”.
Ook stellen wij vragen bij de wijze waarop de provincie zoals wij het persbericht een lezen een lakse wijze van optreden heeft. Men wist dit al veel langer en dan nu pas ingrijpen als er publieke aandacht voor wordt gevraagd dat geeft zeker te denken.
het zou goed zijn om eens te onderzoeken bij hoeveel bedrijven waar de provincie voor verantwoordelijk is, voorvallen zoals in Heerenveen ook aan de orde zijn. Zeker als het gaat om het cluster van zware bedrijven in en rond Heereenveen. Maar de provincie en met name de FUMO zijn ontoegankelijke en onbereikbare overheden zoals nu weer in dit geval.
Heerenveen Lokaal houdt de zaak scherp in de gaten en wij verwachten dat er nog meer boven water komt.
Wordt vervolgd

Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker
Age Hartsuiker
Fractie voorzitter Heerenveen Lokaal

Persbericht provincie Friesland

Metaalhandel De Horne in overtreding; provincie treedt op

De provincie Fryslân gaat optreden tegen metaalhandel De Horne op bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen. Het bedrijf is in overtreding wat betreft de verwerking en de opslag van stuifgevoelig materiaal. Bij het shredderen – het vermalen – van metaal werd vrijgekomen stof niet afgezogen. Ook lag stuifgevoelig materiaal, dat snel verwaait, tegen de regels in buiten opgeslagen. Hierdoor konden hinderlijke stofwolken ontstaan. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat er gevaar is of is geweest voor de volksgezondheid. Harde uitspraken hierover kunnen op dit moment niet worden gedaan, daarvoor moet nog onderzoek plaatsvinden naar de verspreiding van het stof.

In 2016 bleek uit onderzoek door Wetterskip Fryslân dat er in het afvalwater van Omrin, naast De Horne, teveel cadmium zat. De oorzaak werd eerst binnen de eigen bedrijfsvoering van Omrin gezocht, maar toen de verontreiniging ook na maatregelen door Omrin bleef voortduren, bleek dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid werd veroorzaakt door De Horne. Opgeslagen stofdeeltjes, met zware metalen, zouden van De Horne overgewaaid zijn naar het Omrin-terrein.

De FUMO liet de zaak in mei dit jaar onderzoeken. Uit dit onderzoek bleken de genoemde gebreken bij de afzuiging en opslag. Beide feiten zijn in strijd met de vergunning. Ook bleek de klacht over stof-overlast terecht. De provincie zal tegen deze overtredingen optreden. Uit ander onderzoek kwam naar voren dat de norm voor zware metalen in de opgeslagen afvalstoffen op veel gebieden werd overtreden. De provincie onderzoekt nog of daarmee de vergunning overtreden wordt en handhaving aan de orde is.

Van een verschil van mening tussen Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân over deze zaak, zoals de Leeuwarder Courant beweert, is overigens geen sprake. Zowel het Wetterskip als de provincie beschouwen de verontreiniging en de overtredingen als een serieuze zaak en willen zo snel mogelijk maatregelen. Ook is er geen verschil van inzicht dat De Horne waarschijnlijk de bron is van de verontreiniging.

De verspreiding van de stoffen en de verontreiniging is naar verwachting lokaal van aard en alleen hinderlijk voor Omrin en De Horne zelf. Van giftige stofwolken boven Heerenveen, waarover de Leeuwarder Courant schreef, is geen sprake. Medio volgende week verwachten de overheden meer duidelijkheid te kunnen geven over de kwestie.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal