Heerenveen Lokaal stelt schriftelijke vragen over vernielingen

Vernielingen in de openbare ruimte

In @heerenveen schatten we de schade in december 2021 aan verkeersborden en prullenbakken door zwaar vuurwerk op 8500 euro. Dat is ongeveer het gemiddelde bedrag aan schade in de decembermaand de afgelopen tien jaar.

Nav een tweet van onze burgemeester over voor hoeveel euro (€8500) er in de decembermaand 2021 is vernield wil Heerenveen Lokaal graag meer weten. Want er wordt niet alleen in de decembermaand vernield, dit gaat vaak het hele jaar door. Bankjes vernield of in brand gestoken , prullenbakken vernield of opgeblazen (zie foto hondenpoep prullenbak) U weet of kent vast wel iets in uw buurt dat zinloos vernield is. Heerenveen Lokaal ziet ook graag uw reacties hierover, stuur foto’s en informatie naar Heerenveen Lokaal.

Ook Heerenveen Lokaal vind het zinloze vernielen van alles wat gemeentelijk eigendom is in de openbare ruimte een slechte zaak. Zinloos en de kosten hiervan betalen we met alle inwoners.
Heerenveen Lokaal heeft de volgende vragen voor het college:

  1. Hoeveel overtredingen (vernielingen van gemeentelijke eigendommen)  zijn er in de afgelopen decembermaand (2021) geconstateerd en verbaliseerd door BOA’s en politie?
  2. Wordt er door de gemeente bij constatering van vernieling of vermissing aangifte gedaan bij de politie? Kan de gemeente aangifte hiervan doen?
  3. Hoeveel vernielingen aan gemeentelijke eigendommen zijn er in het gehele jaar 2021 geconstateerd en wat zijn de kosten geweest, ook van reparatie en/of vervanging in 2021? (voor zover bekend)
  4. Zijn de kosten als het gaat om vernielingen van gemeentelijk eigendom in de afgelopen twee jaar (hele jaar) afwijkend van de jaren ervoor?
  5. Moeten als het gaat om vernielingen in de openbare ruimte (gemeentelijke eigendommen) de veroorzakers, indien bekend en betrapt, de schade zelf betalen?
  6. Wat zijn de gemiddelde kosten de afgelopen tien jaar wat betreft inzet hulpverleners, politie en brandweer in de decembermaanden?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal