recreatie park Akkrum

Vragen aan college over recreatiepark Akkrum

Vragen aan het college betreffende artikel LC Recreatiepark in Akkrum denkt aan forse uitbreiding: 90 extra woningen – Leeuwarder Courant (lc.nl) Heerenveen Lokaal is verbaasd over uitlatingen van de ondernemer genoemd in het artikel. Met name de passage : Toch is het aantal nieuwe woningen – negentig in totaal – zeer concreet. De plannen worden […]

Vragen aan college over recreatiepark Akkrum Meer lezen ยป