recreatie park Akkrum

Vragen aan college over recreatiepark Akkrum

Vragen aan het college betreffende artikel LC Recreatiepark in Akkrum denkt aan forse uitbreiding: 90 extra woningen – Leeuwarder Courant (lc.nl)

https://www.lc.nl/friesland/heerenveen/Recreatiepark-in-Akkrum-denkt-aan-forse-uitbreiding-90-extra-woningen-26953404.html

Heerenveen Lokaal is verbaasd over uitlatingen van de ondernemer genoemd in het artikel. Met name de passage : Toch is het aantal nieuwe woningen – negentig in totaal – zeer concreet. De plannen worden bovendien al snel door de gemeente beoordeeld, is de verwachting. Als alles meezit, zouden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 kunnen beginnen.
Ook veel inwoners van Akkrum zijn verbaasd over deze plannen. Met name door de afwijzing van het college voor de plannen vanuit Akkrum, huisvesting voor jongeren dmv Tiny houses. Dit laatste blijkt niet mogelijk te zijn volgens het college. Dit terwijl Akkrum hun jongeren graag de kans wil bieden om in het dorp te blijven wonen en daardoor samen aan de toekomst van Akkrum te kunnen werken.

https://www.akkrum.net/nw-25321-7-3878966/nieuws/voorlopig_geen_tiny_houses_in_akkrum.html?fbclid=IwAR3VQ5mBo54oHa0yOwhi81QmGFnOzb1g5BvIYiNLJk8TH-6xWsIFkEp_D0E

Het zijn dan wel verschillende vormen van gebruik maar het komt zeer wrang over om na de afwijzing van de plannen voor Tiny Houses een dergelijk ambitieus plan te lezen voor 90 vakantiewoningen wat zoals de ondernemer stelt al in kannen en kruiken is.
Vragen aan het college:

  • Zijn de plannen van betreffende ondernemer bekend bij het college?
  • Wat is de huidige status van deze plannen?
  • Heeft het college toezeggingen gedaan of op voorhand medewerking verleend waardoor de ondernemer kan stellen dat de plannen concreet zijnen  al snel door de gemeente worden beoordeeld zodat er in 2022 kan worden begonnen met de bouw?
  • Hoe ver zijn de ontwikkelingen voor de vraag vanuit Akkrum voor de ontwikkeling van Tiny Houses en wanneer kan de raad hier bericht over verwachten?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal