Heerenveen Lokaal woning arbeidsmigranten

ARBEIDSMIGRANTEN HUISVESTING

In de laatste commissievergadering van de gemeenteraad in Heerenveen waar oa het kamerverhuurbeleid (0,3% van het totale huurbestand in de gemeente) werd besproken viel ons op dat het college huiverig lijkt te zijn om te handhaven bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Met name het pand aan de Stationsstraat werd hier genoemd, het aantal mensen wat hier verblijft is meer dan de vergunning voorschrijft.Heerenveen Lokaal woning arbeidsmigranten

Spreek je regels met elkaar af dan moet je er van uit gaan dat men zich er aan houd. Fout parkeren of geen parkeergeld betalen betekent een boete. Je niet houden aan bouwbesluiten en of vergunningen dan wordt er gehandhaafd door oa bouwstops/sluiting op te leggen. Zo zijn er talloze voorbeelden van regels en handhaving van door de gemeente.
Rij je te hard dan riskeer je een boete, mits men controleert natuurlijk. Je kunt ook je afval voor de grijze container in de groene doen en dan daar bovenop wat vies organisch materiaal. De groene container is tenslotte gratis, maar de verwerking daarvan kost de gemeenschap weer extra geld. Het gaat dus nog wel eens mis met handhaving van regels.

Het lijkt dan in dergelijke gevallen wel dat pak-kans en mentaliteit de hoofdrol spelen. Terwijl velen het best doen om mee te werken en zich keurig aan de regels te houden. Toch zijn er altijd weer anderen die het risico nemen of vanuit andere redenen denken dat de regels niet voor hen gelden.
Dit vind je in onze maatschappij in alle geledingen, van burger t/m grote bedrijven. “Ach een metertje erbij of te hoog dat kan toch wel, niemand ziet het verschil en of niemand heeft er toch last van”.
De gemeente moet hierin haar taak nemen en handhaven waar nodig en bemiddelen om de overtreder te overtuigen dat hij/zij het anders moet doen. Dit is ook een rol van de gemeente naast het treffen van voorzieningen en de gemeentelijke zaken op orde houden. Een goed voorbeeld doet volgen want doe je het bij de één niet dan zegt de ander waarom mij wel en daar niet. Uitermate lastige discussies ontstaan er dan.
Daarom verbaasde het Heerenveen Lokaal dat bij de laatste commissievergadering waarin het kamerverhuurbeleid werd besproken dat men niet lijkt te willen ingrijpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten zoals bijvoorbeeld aan de Stationsstraat waar er meer mensen wonen dan de vergunning toelaat. Naar aanleiding van vragen werd geantwoord; als je ze op straat zet dan moeten ze ergens anders heen en wat dan, waar gaan ze dan heen.
Dus geen handhaving op dit gebied is onze conclusie.
Dit terwijl er dagelijks overlast is voor de direct omwonenden.
De arbeidsmigranten zijn naar onze mening slim genoeg zijn om dan elders onderdak te vinden.
Heerenveen Lokaal vind dat de gemeente bij constatering van overtredingen moet handhaven, regels gelden tenslotte voor ons allemaal, niemand uitgezonderd.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal