Heerenveen Lokaal Parkeren

Is het centrum van Heerenveen het parkeergeld wel waard?

Foto © Heerenveense Courant

Ondernemers, inwoners en gemeente, we willen allemaal een mooi en gezellig centrum wat een aantrekkingskracht heeft tot ver over onze gemeentegrenzen.
Ja, Heerenveen Lokaal kan zich helemaal vinden in dit plaatje, net als vele inwoners, ondernemers en organisaties die mee hebben gedaan tijdens het vaststellen van de 47 burgerbesluiten van de G1000.
Meer mensen, meer gezelligheid, meer parkeerinkomsten, meer blije ondernemers en een aantrekkelijke binnenstad.
Realiteit is van nu is een grote leegstand winkels en voordat we een centrum krijgen wat we willen er eerst flink gebouwd en afgebroken moet worden. De plannen liggen klaar en een groot deel van het centrum zal de komende tijd een grote bouwput worden.
We zijn begonnen denk je dan. Dan wordt door de meerderheid van de gemeenteraad de perspectiefnota vastgesteld met daarin een verhoging van de parkeergelden van 40% en uitbreiding van de betaald parkeer tijden tot 20.00 uur.
Met andere woorden: het parkeren is nu de grote melkkoe voor de gemeente Heerenveen.

Dit nieuwe parkeerbeleid is desastreus voor het huidige centrum van Heerenveen, daar kan geen supermarkt die veel mensen zou aantrekken meer tegenop.
Ondernemers voelen zich gewoon bedonderd; na twee -bijna drie- jaar zwaar coronaweer is dit voor sommige van hen misschien wel de laatste druppel.
Ondernemers krijgen kwade en gefrustreerde klanten in hun winkels: óf vanwege een parkeerboete óf vanwege de hoge parkeerprijzen en de meest gehoorde klacht is dat de betaald parkeren tijd is uitgebreid. En waarom? Hoe veel winkels zijn er überhaupt open na 18 uur?
Een BOA schrijft nu per jaar voor gemiddeld €200.000 aan parkeerboetes uit. Als je hier het loon en de sociale lasten van aftrekt dan verdient een BOA met gemak zijn of haar jaarsalaris (met alle respect voor de BOA want die doet gewoon wat hem of haar wordt opgedragen). De rest van het geld verdwijnt in de kas van Heerenveen. Het kan niet anders dan dat de huidige coalitie nu handenwrijvend achterover zit, want het geld loopt of rijdt gewoon binnen. Dezelfde coalitie die al een keer 2 miljoen kwijtraakte.
Boodschappen worden steeds meer besteld en bezorgd en inwoners wijken uit naar andere wijken en omliggende plaatsen met gratis parkeren.
Beleid moet er zijn maar als het niet werkt of zoals het hier -tot grote ergernis en inkomstenderving van ondernemers- desastreus uitpakt, moet je bereid zijn om dat beleid te wijzigen.
Anders hebben we straks een nog leger hart van Heerenveen.
Heerenveen Lokaal gaat voor ondernemers en Heerenveners de strijd aan en wil dat het parkeerbeleid wordt bijgesteld en gewijzigd.
Dat doen we samen met u als ondernemer en inwoner.

Stem wijzer Stem Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal