HET IS SLIKKEN OF STIKKEN

meer participatie door u als inwoner, organisatie en ondernemen vooraf….!

Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen willen geen grootschalig AZC. Heerenveen West 450 en noord oost 300 opvangplekken is en was niet bespreekbaar
voor ons. Wij gaan uit van kleinschalige opvang. Daarmee bedoelen wij maximaal 50 asielzoekers op 1 locatie. Daarnaast vinden wij, dat er in de overeenkomst met het
COA moet staan dat onze gemeente bij grote overlast zelf een opvanglocatie zelfstandig kan sluiten.

De inspraakreacties van zowel voor als tegenstanders zijn voor ons helder en duidelijk. Geen grootschalig AZC in onze gemeente, participatie vooraf en inzetten op
kleinschalige opvang (max 50) om zo tot integratie, acceptatie en samenwerking te komen. De spreidingswet dwingt ons nu om eerst in gesprek te gaan met de Provincie over de
verdeling van opvangplaatsen in de provincie Fryslân. Wij vinden dat de eis moet zijn, dat de opvang kleinschalig is en dat deze verdeeld wordt over onze gemeente. Hierbij moet worden aangedrongen op maximaal 50 asielzoekers per locatie verspreid over de gemeente Heerenveen. Dit voor de duur van 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging naar 10 jaar.

Ook bij kleinschalige opvanglocaties (met maximaal 50 opvangplekken per locatie) zal er vooraf goede informatie beschikbaar moeten zijn en vooraf overleg moeten plaatsvinden met omwonenden, organisaties en ondernemers. En niet achteraf, zoals nu is gebeurd. Regulier overleg met omwonenden, organisaties en ondernemers van groot belang om alles goed te kunnen organiseren en evalueren. Wij blijven het uitgangspunt hanteren dat participatie rondom thema’s met een grote maatschappelijke impact vooraf moeten plaatsvinden. En dat er regulier overleg moet zijn met inwoners, buurten, wijken, dorpen en ondernemers.

Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen hebben goed naar u geluisterd en blijven dit doen. U bent aan zet, ook al gaat het hier om een opgelegde maatregel, niet slikken en stikken maar vooraf participatie door u als inwoner, organisatie en ondernemer

Amendement Heerenveen Lokaal en Gemeentebelangen

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal