Heerenveen Lokaal brief politie

Zorgen over de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen

Onlangs heeft de politie van Zuidoost-Fryslân een zienswijze ingediend bij de gemeente Heerenveen betreffende de mogelijke komst van een AZC (Asielzoekerscentrum) naar onze gemeente. In deze zienswijze worden drie locaties genoemd waar het AZC mogelijk gevestigd zal worden. Als inwoner van Heerenveen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hoe de politie hierover denkt, aangezien dit van invloed kan zijn op onze veiligheid en leefbaarheid.

De politie benadrukt dat de komst van een AZC invloed kan hebben op de veiligheid en veiligheidsbeleving in de omgeving. Dit kan leiden tot een toename van overlast en strafbare feiten. Daarom zijn zij bezorgd over de leefbaarheid in de buurt van het AZC en pleiten ze voor aanvullende maatregelen om mogelijke problemen te voorkomen.

Laten we eens kijken naar de drie voorgestelde locaties voor het AZC en de zienswijze van de politie op elk van deze locaties:

  1. Locatie Noordoost: Deze locatie ligt buiten een woonwijk, wat de invloed op de leefbaarheid in de bewoonde omgeving zou kunnen beperken. Ook is de infrastructuur hier gunstig, waardoor het aantal omstanders bij eventuele incidenten vermoedelijk beperkt zal zijn.
  2. Locatie Noordplot: Deze locatie ligt dicht bij het voetbalstadion van SC Heerenveen, wat volgens de politie een aanzienlijk risico op het gebied van openbare orde en veiligheid met zich meebrengt, gezien de ontwikkelingen op het gebied van voetbalgeweld.
  3. Locatie It Fean Plantsoen: Deze locatie is gelegen in een woonwijk waar al sprake is van relatief veel overlast op meerdere gebieden. De komst van een AZC kan hier dus meer impact hebben op de leefbaarheid dan op de andere locaties. De wijkagent heeft negatieve reacties gehoord in de wijk over de mogelijke komst van het AZC op deze locatie, wat risico’s met zich meebrengt op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Daarnaast ligt deze locatie nabij een school, het Bornego College, en een druk kruispunt/rotonde, wat een risico met zich meebrengt op het gebied van verkeersveiligheid. Bovendien is er al een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in de buurt, wat de veiligheid verder kan beïnvloeden als er nog een AZC wordt gevestigd.

Gezien de zorgen van de politie over de mogelijke gevolgen van de komst van een AZC op de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente, is het essentieel dat de gemeente Heerenveen dit serieus overweegt. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de capaciteit en middelen om eventuele problemen aan te pakken en de veiligheid van de inwoners te waarborgen.

Als inwoners van Heerenveen hebben we het recht om te weten hoe de politie denkt over belangrijke kwesties zoals deze. Laten we samen als gemeenschap de dialoog aangaan, zodat we gezamenlijk een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de mogelijke komst van een AZC. Laten we de veiligheid en leefbaarheid van onze geliefde gemeente Heerenveen vooropstellen en ervoor zorgen dat alle aspecten zorgvuldig worden overwogen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

Heerenveen Lokaal gaf onlangs haar visie op een AZC in Heerenveen

Tekst gaat verder onder de video

Hieronder de hele brief van de Hoofdinspecteur van politie aan Gemeente Heerenveen

Op verzoek politie is de oorspronkelijke brief zonder kenmerken weergegeven. Heerenveen Lokaal heeft hier logischer wijs aan meegewerkt.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal