AZC Heerenveen

Voor een zorgvuldige afweging over het AZC in Heerenveen

Foto bron LC/azc drachten

Heerenveen Lokaal is de politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Gemeente Heerenveen. We hebben aandachtig geluisterd naar de zorgen en standpunten van de buurtbewoners uit Heerenveen Noord met betrekking tot het voorgestelde AZC. Na verschillende gesprekken en overleggen hebben we besloten om ons standpunt duidelijk te maken.

We begrijpen dat Heerenveen Noord niet per definitie tegen het opvangen van vluchtelingen is. Echter, op dit moment is er onvoldoende draagvlak in de buurt voor de vestiging van een AZC in Heerenveen Noord. Het huidige tijdsbestek dat de gemeente hanteert, biedt beperkte ruimte voor buurtoverleg en dialoog. Het gebrek aan adequate communicatie vanuit de gemeente heeft bijgedragen aan het gevoel dat het plan voor het AZC al lang geleden is genomen, zonder voldoende inspraakmogelijkheden voor de buurtbewoners.

Daarnaast zijn er verschillende zorgen over de haalbaarheid en gevolgen van het AZC in Heerenveen Noord. De beschikbaarheid van essentiƫle voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting staat onder druk. Het aantal huisartsen en leraren is beperkt, en er zijn al bestaande overlastproblemen in de buurt. Bovendien wordt de capaciteit van de politie momenteel als onvoldoende ervaren, wat de veiligheid in het gedrang kan brengen

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat Heerenveen Noord slechts als voorbeeld dient om de bredere kwestie van de voorgestelde locaties aan te kaarten. We moeten ervoor zorgen dat alle zorgen en vragen die relevant zijn voor Heerenveen Noord, op dezelfde manier worden behandeld voor de andere locaties. Eerlijkheid en transparantie zijn essentieel in onze communicatie, waarbij we de belangen van alle betrokken partijen gelijkwaardig behandelen

Wij geloven dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt voordat er beslissingen worden genomen die van invloed zijn op de levenskwaliteit van onze inwoners. Er zijn diverse alternatieve locaties bekend bij de gemeente, en het is belangrijk dat er een gezonde verdeling en afstemming plaatsvindt tussen de opvang van vluchtelingen, zorginstellingen en andere relevante voorzieningen in onze gemeente.

Als Heerenveen Lokaal pleiten we voor een transparant proces waarin de belangen en zorgen van alle betrokkenen serieus worden genomen. We roepen de gemeenteraad op om te luisteren naar de stem van de burgers en een weloverwogen beslissing te nemen

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal