EN WEER WORDT DE LOKALE ZORG VERDER UITGEHOLD.

Ziekenhuis de Tjongerschans Heerenvaan gaat sluiten.

Wat in andere provincies (behalve de randstad) al in gang is gezet gebeurt nu hier in Friesland en nu met name in Heerenveen.

Als het aan de zorgverzekeraars en directies van de ziekenhuizen ligt zijn er binnen tien jaar nog drie ziekenhuizen over. Ziekenhuizen in Sneek en |Heerenveen verdwijnen en blijft over een nieuw te bouwen (groot) ziekenhuis in Joure, het MCL Leeuwarden en Drachten.
Efficiency (waar niets mis mee is) en kostenbesparing zijn de basale redenen hiervoor.

Sluiting ziekenhuis de Tjongerschans is een groot verlies voor Heerenveen en (verre) omstreken.
Het nieuws is nog heel vers maar dreunt ook bij Heerenveen Lokaal binnen als een donderslag.
Binnen tien jaar sluiting, wanneer en hoe en waarom en ……. Er zijn veel vragen die binnenkort beantwoord zullen moeten worden, daarnaast vind Heerenveen Lokaal dat sluiting van de Tjongerschans een vreemde stap. Wordt vervolgd en eventuele actie volgt.

Ook het college van B&W reageert verbaasd en ongerust.  Zie het persbericht hieronder.

Persbericht.

De Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderzoeken al enige tijd hoe de ziekenhuiszorg in Fryslân in de toekomst robuust kan blijven, vanuit de gedachte dat vier grote volwaardige ziekenhuizen (ieder met spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde) in Fryslân niet houdbaar blijven.

De uitkomst van dit onderzoek (dat wij zelf nog niet gezien hebben) is een scenario van drie ziekenhuizen in Fryslân. En vanuit bereikbaarheid voor patiënten, aanrijroutes voor ambulances en de financiële haalbaarheid zijn dit Leeuwarden, Drachten en Joure. Op een termijn van tien jaar wordt in deze laatste plaats een ziekenhuis gebouwd.

Deze keuze betekent concreet dat het nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure in de plaats gaat komen voor Tjongerschans in Heerenveen en het Antonius ziekenhuis in Sneek. Deze beide ziekenhuizen gaan dan sluiten.

Zo dadelijk, om 10.30 uur, gaan de gezamenlijke Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars dit besluit bekendmaken.

Dit bericht is bij ons als college rauw op het dak gevallen.
In de komende periode zullen we alles in het werk stellen om te bezien of er ook een scenario denkbaar is waarbij Tjongerschans toch in welke vorm dan ook behouden kan worden. Tegelijkertijd brengen we in kaart wat een vertrek van het ziekenhuis – de grootste werkgever in Heerenveen – uit onze gemeente gaat betekenen voor het geheel van de zorgketen in Heerenveen. We komen zodra dat kan terug op dit onderwerp in de commissie SAZA.

Zoals u weet heeft noch het college van burgemeester en wethouders, noch de gemeenteraad zeggenschap over ziekenhuiszorg in de gemeente. Het neemt niet weg dat ons college zich overvallen voelt door dit bericht en dit in een statement samen met het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân via de pers ook naar buiten zal brengen.

De Raad van Bestuur van Tjongerschans ondersteunt deze gemaakte keuze overigens. Bij het genomen besluit is gekeken naar provinciale dekking, de bereikbaarheid voor patiënten, aanrijdtijden van ambulances, enzovoorts.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal